Låneregler

Regler for brug af denne hjemmeside.

  • Alle lydfiler stilles gratis til rådighed

  • Lydfiler fra denne hjemmeside må frit kopieres til eget brug.

  • Lyd- og andre filer fra denne hjemmeside må ikke gøres til genstand for massedistribution eller videresalg uden skriftlig aftale med Norea Radio Danmark. 

    Øvrige vilkår for brug af denne side

    Ejendomsretten til programmerne tilhører den station, som har produceret programmet.