Serie 1

Radioandagter om emner i kristenlivet og forskellige bibeltimer

 

Emner om kristenlivet, I - Farisæisme og kristendom -

 

 

Emner om kristenlivet, II - Hvordan bliver man en kristen -

 

 

Emner om kristenlivet, III - Hvordan skal jeg leve som kristen -

 

 

Emner om kristenlivet, IV - Hvordan få sejr i fristelse -

 

 

Emner om kristenlivet, V - Mange er kaldet men få er udvalgt -

 

 

Emner om kristenlivet, VI - Rom 2,1-8 -

 

 

Hvad er evangeliet - 1 Joh 1,1-3

 

 

Bespisningsunderet - Matt 14,14-21

 

 

Frelsesvished - Rom 8,15-16

 

 

Guds søn har gjort mig fri - Joh 8,31-45

 

 

Hvem er Jesus - Matt 1,18-23

 

 

Jesus som vor stedfortræder - Joh 1,29-34; Matt 3,13-17

 

 

Jesus underviser om bøn - Luk 11,5-13

 

 

- Joh 3,1-18

 

 

Martha og Maria - Luk 10,38-42

 

 

Når du ikke ser Jesus, ser han dig - Matt 11,2-6

 

 

Sandhedens Ånd og løgnens ånd - 1 Joh 1,1-3. 2,21-25. 4,1-3

 

 

Sæt din vej i Herrens hånd og stol på ham - Sl 37

 

 

Jesu sejr, vor sejr - Matt 4,1-11

 

 

Bjergprædikenen 1. Matt.5,1-12

 

 

Bjergprædikenen 2. Matt.5,13-20

 

 

Bjergprædikenen 3. Matt.5,27-32

 

 

Bjergprædikenen 4. Matt.7,13-29