Lyset og Livet

Du er her:   Hjem > Kurser/stævner > LMH Bibelkursus > 2010 - 2014
English

2010 - 2014

 

2010

"Bibelkursus"

LMH

2010

Mit hus er et bedehus

Munch, Per

2010

Zakarias - Luk. 1.

Andersen, Børge Haahr

2010

Vær stærk ved nåden - 2. Tim. 2

Eriksen, Henrik Nymann

2010

Bibelen og traditionen del 1.

Andersen, Ole

2010

Bibelen og traditionen del 2.

Andersen, Ole

2010

Lær os at bede

Munch, Per

2010

Maria - Luk. 1-2

Andersen, Børge Haahr

2010

Guds nåde opdrager os - Tit. 2

Eriksen, Henrik Nymann

2010

Udsendelsestalen - Matt. 10

Andersen Kristian

2010

Den rige rådsherre - Luk. 18

Andersen, Børge Haahr

2010

Tal Herre - din tjener hører

Wind, Thomas

2010

Ingen lydfil

Andersen Kristian

2010

Zakæus - Luk. 19

Andersen, Børge Haahr

2010

Herren ser på hjertet - 1. Samuel 16.

Wind, Thomas

2010

Ordet om korset - 1. Kor. 1,18-

Burgdorf, Daniel

2010

Mødet med den opstandne - Matt. 28

Andersen Kristian

2010

Gudstjeneste - Luk.22,24-32

Eriksen, Henrik Nymann

 

2011

"Bibelkursus"

LMH

2011

Peters bekendelse, og det der fulgte - Matt.16,13-23

Jacobsen, Svend Åge

2011

Jeroboam 1, forføreren - 1. Kong.12,20-14,20

Pedersen, Ingolf Henoch

2011

Johannes Døbers første vidnesbyrd - Joh.1,19-34

Eriksen, Henrik Nymann

2011

Tornen i kødet - 2. Kor.12,7-10

Christensen, Jens Ole

2011

Hosea, fuldenderen - 2. Kong.17,1-41

Pedersen, Ingolf Henoch

2011

Johannes Døbers sidste vidnesbyrd - Joh. 3,22-36

Eriksen, Henrik Nymann

2011

Fri os fra det onde - Matt.9,27-34

Christensen, Jens Ole

2011

Hizkija, forbederen - 2. Kong. 18,1-20, 21

Pedersen, Ingolf Henoch

2011

Frelst af nåde - Ef. 2,1-10

Burgdorf, Daniel

2011

Homoseksualitet - sandheden, tro i kærlighed

Fogh, Niels Jørn

2011

Debat om homoseksualitet

Fogh, Niels Jørn + diverse

2011

Kain og Abel - 1. Mos.4.1-16

Maymann, Christian

2011

Josija, fornyeren - 2. Kong. 22,1-23,30

Pedersen, Ingolf Henoch

2011

Frelst til et nyt liv - Ef. 4,17-32

Burgdorf, Daniel

2011

På vej mod himlen, ved evangeliet - 1. Pet.1

Vigilius, Mikkel

2011

Virkelig opstandelse - ApG. 10,34-43

Maymann, Christian

2011

Arbejderne i vingården - Matt. 20,1-16

Eriksen, Henrik Nymann

2011

På vej mod himlen, sammen - 1. Pet.4,7-11

Vigilius, Mikkel

2011

Interview

Interview med Ingolf

2011

Interview

Interview med Jens Ole

 

 

2012

"Bibelkursus"

LMH

2012

Guds barn og Guds tjener - Gal.4,4-7 m. flere

Burgdorf, Daniel

2012

1. Missionsrejse "Udsendt af Helligånden" - ApG. 13,1-14,28

Kattner, Egon

2012

"Hvor længe Herre?" - Habakkuk 1

Eriksen, Henrik Nymann

2012

Guds folk og Guds løfter I

Roswall, Samuel

2012

Guds folk og Guds løfter II

Roswall, Samuel

2012

Fra stenhjerte til kødhjerte - Ez.36,24-29

Petersen, Birger Daniel

2012

1. missionsrejse "En åbnet dør til tro" - ApG. 13,1-14,28

Kattner, Egon

2012

"Jeg vil stå på min post" - Habakkuk 2-3

Eriksen, Henrik Nymann

2012

Den gode Hyrde - Joh.10,11-18

Petersen, Birger Daniel

2012

2. missionsrejse "Evangeliet - et budskab til fald og oprejsning" - ApG. 15,36-18,22

Kattner, Egon

2012

Historiens Herre og vores frelser - Es. 46,1-13

Maymann, Christian

2012

Fra tropehat til ipad - missionskald i går, i dag og i morgen

Rasmussen, Leif

2012

Jer. 50-51

Rejkjær, Jens Peter

2012

3. missionsrejse "Overgivet til Gudog Hans nådes ord" - ApG. 18,23-21,16

Kattner, Egon

2012

Når planerne kolliderer - Es. 55,1-13

Maymann, Christian

2012

Evangeliet til Mefiboshet - 2. Sam. 9

Christensen, Hakon

2012

Jer. 29

Rejkjær, Jens Peter

2012

Gudstjeneste - Luk. 18,31-43

Kattner, Egon

2012

"Se, jeg gør alting nyt;" Åb. 21,1-8

Burgdorf, Daniel

2012

Udfordringer og glæde i LM

Rejkjær, Jens Peter

2012

Spørgetime

Maymann, Christian m. flere

 

 

2013

"Bibelkursus"

LMH

2013

Fra vand til vin - Joh. 2,1-12

Wind, Thomas

2013

Interview med Hans Erik Nissen

Eriksen, Henrik Nymann og Hans Erik Nissen

2013

Nåde i ørkenen del 1 - Hos. 1,1-3,5

Nissen, Hans Erik

2013

Oplært af Gud - 1 Thess. 4,1-12

Eriksen, Henrik Nymann

2013

Abraham på Vej - 1 Mos. kap. 12-13

Maymsnn, Christian

2013

Abraham på Vej - 1 Mos. kap. 22

Maymsnn, Christian

2013

Født på ny - Joh. 3,1-21

Techow, Nicolai

2013

Nåde i ørkenen del 2 - Hos. 1,1-3,5

Nissen, Hans Erik

2013

Herrens dag kommer - 1 Thess. 4,13-5,11

Eriksen, Henrik Nymann

2013

Levende vand - Joh. 4,1-26

Techow, Nicolai

2013

Synden og dens løn - Hos. 4,1-12,7

Nissen, Hans Erik

2013

Troens dristighed - Hebr. 11,23-26

Wind, Thomas

2013

Discipelskab i endetiden 1

Bøe, Sverre

2013

Discipelskab i endetiden 2

Bøe, Sverre

2013

Vil du være rask- Joh. 5,1-18

Bøe, Sverre

2013

At finde din frugt hos Herren - Hos. 12,1-14,10

Nissen, Hans Erik

2013

Troens udholdenhed - Hebr. 11,27-29

Wind, Thomas

2013

Udfordringer fra de første kristn

Bøe, Sverre

2013

Spørgetime

Diverse

2013

Ingen fordømmelse - Joh. 8,1-11

Bøe, Sverre

2013

Gudstjeneste - Matt. 4,1-11

Eriksen, Henrik Nymann

2013

Slug bogrullen og profetér - Åb. 10,1-11,14

Jacobsen, Svend Åge

 

 

 

 

2014

"Bibelkursus"

LMH

2014

Noget faldt i god jord. Matt 13

Mikkel Vigilius

2014

Bileams vej. 4. Mos 22,2-19

Mikkel Vigilius

2014

Frelsens sted. 5. Mos 12,1-14

Mikkel Vigilius

2014

Brodermordet. 1. Mos 4,1-16

Jens Bruun Kofoed

2014

Syndfloden. 1. Mos 6+7

Jens Bruun Kofoed

2014

En ny jord. 1. Mos 8+9

Jens Bruun Kofoed

2014

Babelstårnet 1. Mos 11,1-9

Jens Bruun Kofoed

2014

Den rigeste gavmildhed. 2. Kor 8

Henrik Nymann Eriksen

2014

En glad giver 2. Kor 9

Henrik Nymann Eriksen

2014

Guds rige er en gave Luk. 12,32

Per Munch

2014

Guds rige vokser Matt13. 31-32

Per Munch

2014

Glæde i himlen Luk 15,1-10

Hans Erik Nissen

2014

Fortabt, men fundet Luk. 15,11-32

Carsten Hjort Pedersen

2014

Guds hus rejst på ruiner. Haggajs bog

Jan Frost

2014

Missionbefalingen. Matt. 28,16-20

Anker Nielsen

2014

Tæt på missionsarbejdet

Nuværende og tidligere LM-ansatte

2014

Gudstjeneste - Matt 25, 14-30

Henrik Nymann Eriksen

2014

Hvordan går du hjem? Luk. 18,9-14

Søren Pedersen

2014

Spørgetime

Henrik Nymann Eriksen og Mikkel Vigilius

 

2016

 

 

2016

"Bibelkursus"

LMH

2016

Jesus, Guds Ord - Hebr.1,1-4

Vigilius, Mikkel

2016

Kaldet af Gud - Ez.1-3

Andersen, Ole

2016

Herren trækker sig tilbage - Ez.8-11

Andersen, Ole

2016

Hyrderne og hyrden - Ez.34

Andersen, Ole

2016

En ny pagt og et nyt liv - Ez.36-.37

Andersen, Ole

2016

Jesu sidste bøn 1 - Joh.17

Eriksen, Henrik Nymann

2016

Jesu sidste bøn 2 - Joh.17

Eriksen, Henrik Nymann

2016

Bønnen og Helligånden 1 - Joh.14,16-26

Wind, Thomas

2016

Bønnen og Helligånden 2 - Rom.8,18-27

Wind, Thomas

2016

En trofast og barmhjertig ypperstepræst - Hebr.2,14-18

Christensen, Karsten

2016

Nåde til hjælp - Hebr.4,14-16

Christensen, Karsten

2016

Eli og hans sønner - 1. Sam.1-3

Vigilius, Mikkel

2016

Hanna og hendes søn - 1. Sam.1-3

Vigilius, Mikkel

2016

Hvad er Helligånden og hvordan erfarer vi den?

Sejergaard, Jørgen

2016

En ny og levende vej - Hebr.10,19-25

Burgdorf, Daniel

2016

Troens vandring - Hebr.11,1-3

Burgdorf, Daniel

2016

Gudstjeneste. Marias lovsang - Luk.1,46-55

Eriksen, Henrik Nymann

2016

Troens banebryder og fuldender - Hebr.12,1-3

Månsson, Dan

2016

Spørgetime

Wind, Thomas, - Eriksen, Henrik Nymann, m. f.

 

2017

 

 

2017

"Bibelkursus"

LMH

2017

Herrens kald til Abram

Wind, Thomas

2017

Abram skilles fra Lot

Wind, Thomas

2017

Herrens pagt med Abram

Hessellund, Dan

2017

Abraham i bøn

Hessellund, Dan

2017

Abraham på prøve

Hessellund, Dan

2017

Levende håb

Techow, Peter

2017

Levende sten

Techow, Peter

2017

Et nyt liv

Techow, Peter

2017

Med Kristus i lidelse

Techow, Peter

2017

Hovedtanker i 2. Timotheusbrev 1

Vigilius, Mikkel

2017

Hovedtanker i 2. Timotheusbrev 2

Vigilius, Mikkel

2017

Stenen midt i Tsunamien

Eriksen, Henrik Nymann

2017

At stole på Egypten eller Herren

Eriksen, Henrik Nymann

2017

Nu kommer jeres Gud

Eriksen, Henrik Nymann

2017

Lys for folkene

Sørensen, Søren Skovgaard

2017

Skabt i Guds billede

Søes, Peter

2017

Gudstjeneste

Wind, Thomas

2017

Spørgetime

Wind, Thomas, Vigilius, Mikkel og Eriksen, Henrik Nymann,

 

2018

 

 

2015 - 2019   

2018

"Bibelkursus"

LMH

2018

Den første kærlighed - Åb.2,1-7

Højlund, Henrik

2018

Når den Almægtige kalder - Jer.1

Burgdorf, Daniel

2018

Paulus - tjener for Kristi evangelium - Rom.1,1-17

Maymann, Christian S.

2018

Aktiv dødshjælp

Højlund, Henrik

2018

Men lidt har jeg imod dig - Åb.2,12-17

Højlund, Henrik

2018

Når den Almægtige dømmer - Jer.7

Burgdorf, Daniel

2018

Troens menneske - Rom.4,1-12

Maymann, Christian S.

2018

Sendt - Joh.20,19-23

2015

"Bibelkursus"

LMH

2015

Vandringen med Guds ord - Sl 1

Wind, Thomas

2015

Et kristent menneskes identitet - Matt 5,1-12

Christensen, Jens Ole

2015

Et åbent liv med næsten - Matt 5,21-26

Christensen, Jens Ole

2015

Et skjult liv med Gud - Matt 6,1-18

Christensen, Jens Ole

2015

Et kristent menneskes ambitioner - Matt 6,19-34

Christensen, Jens Ole

2015

Josva under oplæring

Eriksen, Henrik Nymann

2015

Josva i spidsen for Guds folk

Eriksen, Henrik Nymann

2015

Kvinden og dragen - Åb 12

Wind, Thomas

2015

Dyret fra havet og dyret fra jorden - Åb 13

Wind, Thomas

2015

Guds menneske - Sl 8

Skaaheim, Anfin

2015

Vend tilbage, Herre - Sl 6

Skaaheim, Anfin

2015

Evangeliet og religionerne

Skaaheim, Anfin

2015

Når Gud opdrager - Sl 74

Mørch, Michael

2015

Kom lad os juble - Sl 118

Mørch, Michael

2015

Kristus i mig

Buch, Ulrik

2015

Gudstjeneste - Matt 3,14-17

Eriksen, Henrik Nymann

2015

Min hjælp kommer fra Herren - Sl 121

Petersen, Birger Daniel

2015

Kristne under pres – åndskamp i det internationale missionsarbejde

LM's missions-konsulenter m.fl.

2015

Spørgetime

Christensen, J.O., Wind, TH. og Eriksen, H. N.

Nielsen, Anker

2018

Når kaldet er en byrde - Jer.20

Burgdorf, Daniel

2018

Retfærdighedens menneske - Rom.6,1-14

Maymann, Christian S.

2018

Hold fast ved det du har - Åb.3,7-13

Nummela, Leif

2018

Den Almægtiges løfter - Jer.30-31

Burgdorf, Daniel

2018

Hverdagens gudstjeneste - Rom.12

Maymann, Christian S.

2018

Bibelens røde tråd

Nummela, Leif

2018

Den, der sejrer- Åb.3,14-22

Nummela, Leif

2018

Gudstjeneste - Livets brød - Joh.6,24-37

Sørensen, Søren Skovgaard

 

2019

 

 

2019

"Bibelkursus"

LMH

2019

En Gud så nær - 5. Mos. 4, 1-8

Burgdorf, Daniel

2019

Med kraft, ånd og fuld vished - 1.Thess. 1,1-10

Teigen, Arne Helge

2019

Israels historie og utroskab - Hos. 1

Enevoldsen, Kristoffer

2019

Herren er een - 5. Mos. 6,1-13

Burgdorf, Daniel

2019

I tjeneste for menigheden - 1. Thess. 2,1-16

Teigen, Arne Helge

2019

Guds vrede over Israels utroskab - Hos. 2

Enevoldsen, Kristoffer

2019

Lev ordentligt - 1. Thess. 4,1-12

Teigen, Arne Helge

2019

Gud anklager og advarer - Hos. 3-11

Maymann, Christian

2019

En profet som Moses - 5. Mos. 18, 9-22

Nymann Erik, Henrik

2019

I er jo lysets børn - 1. Thess. 4, 13-5,11

Teigen, Arne Helge

2019

Frelsesløftet - Hos. 12-14

Mayman, Christian

2019

Pligt til at elske - om kærlighed og kristen dannelse

Hjorth Pedersen, Carsten

2019

Gudstjeneste

Nymann Eriksen, Henrik

« forrige  |   top  |   næste »
Page
Menu
News

Powered by NOREA Danmark | CMS system CMSimple | Login