1985 - 1989

¤

"Bibelkursus"

LMH

1985

2. Krøn. 14-16, Asa

Vigilius, N.O.

1985

2. Krøn. 17-20, Josafat

Vigilius, N.O.

1985

2. Krøn. 29-32, Ezekias

Vigilius, N.O.

1985

2. Krøm. 34-35, Josias

Vigilius, N.O.

1985

Matt.15,21-28, Påtrængende bøn

Kattner, Egon

1985

Påtrængende bøn

Kattner, Egon

1985

Daniels Bog I

Nissen, H.E.

1985

Daniels Bog II

Nissen, H.E.

1985

Daniels Bog III

Nissen, H.E.

1985

Indtryk fra amerikansk kirkeliv

Vigilius, N.O.

1985

Johs. 1, 35 ff, Og de blev hos ham

Skaaheim, Anfinn

1985

Johs. 5, 1-18, Vil du være rask

Skaaheim, Anfinn

1985

Luk. 19, 1-10, Zakæus sagde: Se Herre

Skaaheim, Anfinn

1985

Sandheden skal frigøre jer

Skaaheim, Anfinn

1985

Evangelisk studenterarbejde i verdensperspektiv

Skaaheim, Anfinn

1985

Matt. 18, 15-20, Menighedstugt

Rejkjær, Jens Peter

1985

Gal. 6, 1-2, Bær hverandres byrder

Kattner, Egon

1985

Matt.3,13-17, Gudstjeneste

Vigilius, N.O.

1985

Luk. 12, 4-12, Livsvilkår for Jesu venner

Skaaheim, Anfinn

1985

Matt.9,35-10,8

Nissen, H.E.

 

¤

"Bibelkursus"

LMH

1986

Moses - den udvalgte

Svendsen, Gunnar

1986

Moses - tjeneren

Svendsen, Gunnar

1986

Moses - lederen

Svendsen, Gunnar

1986

Moses - forbederen

Svendsen, Gunnar

1986

Tit. 1, Ægthed og falskhed

Kattner, Egon

1986

Tit. 2, En pryd for Guds lære

Kattner, Egon

1986

Tit. 3, Gode gerninger

Kattner, Egon

1986

Loven

Nissen, H.E.

1986

Troen

Nissen, H.E.

1986

Bønnen

Nissen, H.E.

1986

Luk.4,1-4, Løs ham og lad ham gå

Riis, Karl

1986

Joh.8,10-11, Synd fra nu af ikke mere

Riis, Karl

1986

Rom.8,18-23, Hvorfor Herre?

Eriksen, H.V.

1986

1. Peter 1,6-7, Hvortil Herre?

Eriksen, H.V.

1986

Matt. 7, 22-29, Sand og klippe

Wisløff, Carl Fr.

1986

Matt. 28, 16-20, Missionsbefalingen

Wisløff, Carl Fr.

1986

Matt. 14, 22-38, Peter på vandet

Wisløff, Carl Fr.

1986

2. Tit.3,14. Bibelen - Guds eget ord

Wisløff, Carl Fr.

1986

Matt. 25,1-13, Brudejomfruerne

Wisløff, Carl Fr.

1986

Luk. 22,24-30, Gudstjeneste

Rejkjær, Jens Peter

1986

Missionsmøde, Den store forsoningsdag. 3. Mos.16,1-23

Svendsen, Gunnar

1986

Rom. 4,1-8, Vintermøde

Wisløff, Carl Fr.

 

¤

"Bibelkursus"

LMH

1987

2. Kong. 2, Elisa - og den faldne kappe (begynd mangler - kvalitet dårlig)

Pedersen, Ingolf Henoch

1987

2. Kong. 3-4, Elisa - og de stærke tegn

Pedersen, Ingolf Henoch

1987

2. Kong. 5, Elisa - hedenskabets tanker

Pedersen, Ingolf Henoch

1987

2. Kong. 6-7, Elisa og denne verdens mægtige

Pedersen, Ingolf Henoch

1987

Ruts bog - fra hedning til Isralit (dårlig kvalitet i slutningen)

Kattner, Egon

1987

Ruts bog - Jeg er din løser

Kattner, Egon

1987

1. Kor. 1, Ordet om korset

Nissen, H.E.

1987

1. Kor. 2, Den sande visdom

Nissen, H.E.

1987

1. Kor. 3, Den urokkelige grundvold

Nissen, H.E.

1987

Ingen lydfil

Trans, Erik

1987

2. Kong. 2,19-23

Pedersen, Børge Bækgård

1987

Rom. 12, 1-2, Skik jer ikke lige med denne verden

Riis, Karl

1987

Rom. 12, 1-2, Lad jer forvandle gennem en fornyelse

Riis, Karl

1987

Luk. 12,1-6

Trans, Erik

1987

Hebr. 10, 32-39

Pedersen, Børge Bækgård

1987

Gudstjeneste, Matt. 20, 1-16

Trans, Erik

1987

Missionsmøde - Gud driver mission endnu

Pedersen, Ingolf Henoch

1987

Hebr. 10, 26-31

Pedersen, Børge Bækgård

 

¤

"Bibelkursus"

LMH

1988

Rom. 1 - 5

Jacobsen, Frank

1988

Rom. 6 - 8

Jacobsen, Frank

1988

Luk. 22, 24-32

Jacobsen, Frank

1988

Malakias´ bog I

Riis, Karl

1988

Malakias´ bog II

Riis, Karl

1988

Klagesangene I

Kattner, Egon

1988

Klagesangene II

Kattner, Egon

1988

Joh. Åb.1,10-20, Aftenmøde

Leithe, Hans-Tore

1988

Joh. Åb. 5, Aftenmøde

Leithe, Hans-Tore

1988

Esajas 12, Aftenmøde

Leithe, Hans-Tore

1988

Aftenmøde

Leithe, Hans-Tore

1988

Aftenmøde

Leithe, Hans-Tore

1988

Guds ord står fast

Rejkjær, Jens Peter

1988

Filipper 4,10-14, Alt formår jeg i Ham

Eriksen, H.V.

1988

Hebr. 11, 8-10 og 13-16

Nissen, H.E.

1988

Rom. 9

Jacobsen, Frank

1988

Rom. 10 (begynd mangler)

Jacobsen, Frank

1988

Rom- 11,1-24

Jacobsen, Frank

1988

Rom. 11,25-36

Jacobsen, Frank

 

¤

"Bibelkursus"

LMH

1989

Jak- 4,3, Bøn og bønnens afveje

Riis, Karl

1989

Sl. 40

Vigilius, Mikkel

1989

1. Tes.4,1-12, Når Guds rige vokser

Jacobsen, Svend Aa.

1989

Es. 6, 1-8, Aftenmøde

Andersen, Ejler Nørager

1989

Luk. 7, 36-50, Aftenmøde

Bach-Svendsen, Philip

1989

1. Peter 1, 1-12, Et levende håb

Kattner, Egon

1989

1. Peter 1, 13-25, Et levende ord

Kattner, Egon

1989

Åb. 3, 1-6, Aftenmøde

Andersen, Ejler Nørager

1989

Sl. 62

Månsson, Dan

1989

Zak. 3, 1-7, Aftenmøde

Bach-Svendsen, Philip

1989

Matt. 15, 21-28, Gudstjeneste

Frøkjær-Jensen, Flemming

1989

Zak.4,1-9, Ikke ved magt og ikke ved styrke

Eriksen, Hans Vilhelm

1989

Kol. 2,14, Vintermøde

Andersen, Ejler Nørager