2010 - 2014

 

 

¤

2010

¤

2010

Menighedens herliggjorte Herre, Johs. Åb. 1,1-20

Riis, Karl

2010

Jakob 1., 1. Mos.

Bandak, Christian

2010

Tronen i Himlen, Johs. Åb. 4,1-11

Riis, Karl

2010

Jakob 2, 1. Mos.

Bandak, Christian

2010

Løven og Lammet, Johs. Åb. 5,1-14

Riis, Karl

2010

Jakob 3., 1. Mos.

Bandak, Christian

2010

Dyret fra havet, antikrist, Johs. Åb. 13,1,18

Riis, Karl

2010

Josef. 1. Mos

Bandak, Christian

¤

2011

¤

2011

Ære være koeset - vor eneste håb

Sjaastad, Egil

2011

Fælles i arbejdet for evangeliet, Fil. 1, 3-11

Eriksen, Henrik Nymann

2011

Påskedagen - Guds Ja

Sjaastad, Egil

2011

En tjeners skikkelse, Fil. 2,1-11

Eriksen, Henrik Nymann

2011

Glæden ved Kristi Himmelfartsdag

Sjaastad, Egil

2011

Jeg regner alt for tab, Fil. 3,2-11

Eriksen, Henrik Nymann

2011

I skal være mine vidner, Udfordringer fra Ap. Ger.

Sjaastad, Egil

2011

Lad jeres mildhed blive kendt, Fil. 4, 2-9

Eriksen, Henrik Nymann

¤

2012

¤

2012

Genfødt til et levende håb, 1.Pet.1,1-12

Leif Rasmussen

2012

Gud skaber. Derfor skal vi elske, ære og tilbede ham, Første trosartikkel, de tre første bud og forsagelsen

Carsten Hjorth Pedersen

2012

Et herligt folk, 1.Pet.1,22-2,12

Leif Rasmussen

2012

Gud frelser. Fordi vi daglig skader vores næste, Anden trosartikkel og de syv sidste bud

Carsten Hjorth Pedersen

2012

Kristus-lidelser, 1.Pet.3,13-22 og 4,12-19

Leif Rasmussen

2012

Gud giver liv. Ellers er vi dødsens, fysisk, psykisk og åndeligt, Tredie trosartikel. Ordet, dåben og nadveren

Carsten Hjorth Pedersen

2012

Husholdere over Guds mangfoldige nåde, 1.Pet.4,7-11 og 5,1-14

Leif Rasmussen

2012

Gud er far. Derforhar han lært os barnets bøn og brodens vej!, fadervor og skriftemålet

Carsten Hjorth Pedersen

¤

2013

¤

2013

Kristus gør forskellen, Kol.1

Karsten Christensen

2013

Foragt ikke den ringe begyndelse, Hag.2,1-9

Peter Techow

2013

Fakturaen er betalt, derfor..........?, Kol.2

Karsten Christensen

2013

Omvendelse og velsignelse, Hag.2,10-19

Peter Techow

2013

En kristens "hverdagstøj", Kol.3

Karsten Christensen

2013

Seglringen, Hag.2,20-23

Peter Techow

2013

Lad dig udfordre - forbønnens betydning, Kol.4

Karsten Christensen

¤

2014

¤

2014

Skarpe hjørner på troens vej, Jakobs brev 1, 1-18

Carsten Skovgaard Holm

2014

En trist historie - baggrunden for Jeremias' Bog

Robert Bladt

2014

Levende tro - mere end ord, Jakobs Brev 1,22-25 og 2,14-26

Carsten Skovgaard-Holm

2014

Synd og nåde, dom og tilgivelse - Jer.5,1-19

Robert Bladt

2014

Foragt - folkesnak - formue, Jakobs Brev 2,1-13 og3,1-18 samt 4,11-5,6

Carsten Skovgaard-Holm

2014

Med livet som indsats, Jer.7,1-15

Robert Bladt

2014

Vovehalse for Herren. Bøn for syge, Jakobs Brev 5,7-18

Carsten Skovgaard-Holm

2014

Gammelt og nyt, Jer.31,15-34

Robert Bladt

 

 

HTML kildekode-redigering Tekstombrydning