Lyset og Livet

English

V

 

År

DBI

V

1987

Teologien og virkelighedsforståelsen. Grundproblemerne i den filosofiske og teologiske virkelighedsorientering.

Axel Valen-Sendstad

1987

Teologien og virkelighedsforståelsen. (2) Platon..

Axel Valen-Sendstad

1987

Teologien og virkelighedsforståelsen. (2) Aristoteles.

Axel Valen-Sendstad

1987

Teologien og virkelighedsforståelsen. (3) Imanuel Kant.

Axel Valen-Sendstad

1987

Teologien og virkelighedsforståelsen. (3) Karl Marx.

Axel Valen-Sendstad

1987

Teologien og virkelighedsforståelsen. (4) Heidegger.

Axel Valen-Sendstad

1987

Teologien og virkelighedsforståelsen. (4) Åbenbaringsspørgsmålet.

Axel Valen-Sendstad

1987

Teologien og virkelighedsforståelsen. (5) Åbenbaringsspørgsmålet. Eksistens problemet. Subjekt-objekt-tænkning. Sandhedsspørgsmålet. Skabelse og frelse, Lov & evangelium.

Axel Valen-Sendstad

1994

Dogmatiske hovedspørgsmål i lys af bibelsk ontologi. (1) Metode spørgsmål. Guds ord som ontologisk og derivert grundelement i den totale virkelighed.

Axel Valen-Sendstad

1994

Dogmatiske hovedspørgsmål i lys af bibelsk ontologi. (2) Skabelsen og opretholdelse. Guds ord og skaberverket.

Axel Valen-Sendstad

1994

Dogmatiske hovedspørgsmål i lys af bibelsk ontologi. (3) Åbenbaringen - den almindelige.

Axel Valen-Sendstad

1994

Dogmatiske hovedspørgsmål i lys af bibelsk ontologi. (4) Åbenbaringen - den specielle.

Axel Valen-Sendstad

1984

Lanløfterne. (1)

Axel Valen-Sendstad

1984

Lanløfterne. (2)

Axel Valen-Sendstad

1987

Teologkonference. (12) Skilsmisse og gengifte. (1) Problematikken i lys af spørgsmålet om forholdet mellem norm og situation.

Axel Valen-Sendstad

1987

Teologkonference. (13) Skilsmisse og gengifte. (2) Problematikken i lys af spørgsmålet om forholdet mellem norm og situation.

Axel Valen-Sendstad

-

Forholdet mellem Helligånden og Ordet

Axel Valen-Sendstad

1976

Modernismens infiltration - troens reaktion - vor mission.

N. O. Vigilius.

1976

De lutherske bekendelsesskrifters historiske-teologiske forudsætninger, tilblivelseshistorie og indhold. (1)

N. O. Vigilius.

1976

De lutherske bekendelsesskrifters historiske-teologiske forudsætninger, tilblivelseshistorie og indhold. (2) -

Forholdet mellem skrift og bekendelse. (1)

N. O. Vigilius.

1976

Forholdet mellem skrift og bekenselse. (2)

N. O. Vigilius.

1976

Forholdet mellem skrift og bekendelse. (3)

N. O. Vigilius.

1976

Grundrids af oldkirkens o reformationstidens bekendelse. (14.02.76)

N. O. Vigilius.

1976

Sola Scriptura. (1)

N. O. Vigilius.

1976

Sola Scriptura. (2)

N. O. Vigilius.

1976

Sola Fide. (1)

N. O. Vigilius.

1976

Sola Fide. (2)

N. O. Vigilius.

1976

Sola Fide. (3): 1. Retfærdiggørelsen ved tro alene, 2. Om forholdet mellem tro og gerninger

N. O. Vigilius.

1976

Solus Christus (1): 1. Om kirken og nådemidlerne, 2. Om det kirkelige embede og det almindelige præstedømme

N. O. Vigilius.

1976

Solus Christus (2): 1. Om kirken og nådemidlerne, 2. Om det kirkelige embede og det almindelige præstedømme

N. O. Vigilius.

1976

Soli Deo Gloria: 1. Guds rige og det borgerlige samfund, 2. Eskatologien

N. O. Vigilius.

1977

Hvad bygger vi - Herrens tempel eller Babels tårn?

N. O. Vigilius.

1977

C.O.Rosenius og den rosenianske vækkelse i norden. (1)

N. O. Vigilius.

1977

C.O.Rosenius og den rosenianske vækkelse i norden. (2)

N. O. Vigilius.

1977

C.O.Rosenius og den rosenianske vækkelse i norden. (3)

N. O. Vigilius.

1977

C.O.Rosenius og den rosenianske vækkelse i norden. (4)

N. O. Vigilius.

1977

C.O.Rosenius og den rosenianske vækkelse i norden. (5)

N. O. Vigilius.

1977

Fortolkning af bibeltekster. (barndomsfortællingerne)

N. O. Vigilius.

1977

Bibelens lære om sig selv. NT & GT.

N. O. Vigilius.

1979

Vejen mellem sværmeri og død bogstavtro.

N. O. Vigilius.

1980

Det synoptiske problem.

N. O. Vigilius.

1981

Hvad er historisk bibellæsning?

N. O. Vigilius.

1984

Israel og tusindårsriget.

N. O. Vigilius.

1985

Guds dom og Guds frelse. 1. Kg. 17,1-21.

N. O. Vigilius.

1985

Guds redskab i Guds time. 1 Kg. 18,1-15

N. O. Vigilius.

1985

Herren eller Baal? 1. Kg. 18,16-29.

N. O. Vigilius.

1985

Herren er Gud. 1. Kg 18,30-46.

N. O. Vigilius.

1985

Gud er trofast. 1. Kg. 19,1-21.

N. O. Vigilius.

1983

Kanon dannelse. (indledning)

N. O. Vigilius.

1985

Metode i bibelforskningen.

N. O. Vigilius.

1985

Bibelens kvindesyn.

N. O. Vigilius.

1990

Ægteskab - skilsmisse - gengifte - (1) Hvad siger Guds ord ?

N. O. Vigilius.

1992

Døden / Kristi genkomst - og hvad så ?

N. O. Vigilius.

2001

Efteråret 2001 I. Bånd

N. O. Vigilius.

2001

Efteråret 2001 2.Bånd

N. O. Vigilius.

1986

Teologkonference. (3) Teologien i en sekulariseret verden. Konferencen i historisk og aktuel perspektiv.

N. O. Vigilius.

1992

Theologischer Konvent. (3) 1. Plenarvortrag:"Die heutige Suche nach neuer Geisterfahrung...."

N. O. Vigilius.

1998

Sabatten i skabelses- og frelseshistorisk perspektiv. Drøftelse.

N. O. Vigilius.

1983

Synd og nåde hos Søren Kierkegaard.

Orla Villekær

1987

Aktuelle religionspædagogiske grundproblemer med særlig henblik på didaktiken.

Günther Weitling.

1987

Metodiske og motivatoriske aspekter i relation til skolens kristendoms undervisning og kirkens....

Günther Weitling.

1985

Er skabelseslære et reelt naturvidenskabeligt alternativ.

Wilder-Smith.

1985

Tolker vi termodynamikkens love rigtigt?

Wilder-Smith.

1985

Darwinismens syv hovedpåstande

Wilder-Smith.

1985

Den genetiske kodes oprindelse.

Wilder-Smith.

1985

Den, som tænker, må tro.

Wilder-Smith.

1985

Hvordan kan Jeg som naturvidenskabsmand være en kristen?

Wilder-Smith.

1985

Er mennesket et produkt af arv og miljø?

Wilder-Smith.

1985

Er neodarwinismen virkelig videnskabelig?

Wilder-Smith.

1989

Evangelical Mission in India.

Theodore Williams.

1989

Missionsstrattegi i Asien i 90´erne.

Theodore Williams.

1981

Guds åbenbaring i GT OG NT.

Nicolai Winther-Nielsen

1982

Kanaanæisk tro - israelitisk tro.

Nicolai Winther-Nielsen

1982

Skabt af Gud. Gennemgang af Genesis 1 & 2.

Nicolai Winther-Nielsen

1982

Bibelens kvindesyn. Kvindens rolle i hjem, menighed og samfund.

Nicolai Winther-Nielsen

1983

Hvem er GT´s Gud?

Nicolai Winther-Nielsen

1984

Jesu Kristi tjeneste og lidelse. Sl.22.

Nicolai Winther-Nielsen

1985

Er troen på Gud den samme i hele Bibelen?

Nicolai Winther-Nielsen

1986

Urhistorien. Genesis. 1-11.

Nicolai Winther-Nielsen

1987

HERREN er én.

Nicolai Winther-Nielsen

2003

Moseloven.

Nicolai Winther-Nielsen

1985

Urhistorien. (Genesis kap. 1-11)

Nicolai Winther-Nielsen

 

Om den trælbundne vilje som prædikenproblem.

Carl Fr. Wisløff.

 

Hvad er forskellen mellem reformert og luthersk tro?

Carl Fr. Wisløff.

1976

Gudstro og Kristentro hos Luther. -

Retfærdiggørelsen i teologi og forkyndelse i dag.

Carl Fr. Wisløff.

1976

Den lutherske nadverlæres anliggende.

Carl Fr. Wisløff.

1976

Den hollandske voksenkatekismus, som udtryk for moderne katolicisme.

Carl Fr. Wisløff.

1977

Kristologien i oldkirken. (1) Kristpologiens dobbelte udgangspunkt og den dobbelte afsporing.

Carl Fr. Wisløff.

1977

Kristogolien i oldkirken (2), De filosofiske aprioris og den bibelske åbenbaring (1)

Carl Fr. Wisløff.

1977

Kristogolien i oldkirken (3), De filosofiske aprioris og den bibelske åbenbaring (2) Udviklingen af det kristologiske dogma - innovatio eller restauratio.

Carl Fr. Wisløff.

1978

Tanker om bibelens inspiration og autoritet.

Carl Fr. Wisløff.

1978

Embede og nådegaver i oldkirken.

Carl Fr. Wisløff.

1978

Kampen for troen i dag.

Carl Fr. Wisløff.

1978

Johs. 20, 11-18.

Carl Fr. Wisløff.

1979

Det almindelige præstedømme og det kirkelige embede i Luthers teologi. (1)

Carl Fr. Wisløff.

1979

Det almindelige præstedømme og det kirkelige embede i Luthers teologi. (2)

Carl Fr. Wisløff.

1979

Kvindens tjeneste i menigheden.

Carl Fr. Wisløff.

1979

Vejen mellem spiritualisme og sakramentalisme.

Carl Fr. Wisløff.

1979

Polemik på prædikestolen.

Carl Fr. Wisløff.

1979

Homiletisk tekstgennemgang. Matt. 13,24-30.

Carl Fr. Wisløff.

1981

Kætterbegrebet hos Gottfried Arnold.

Carl Fr. Wisløff.

1981

Augustins forsvar for GT i striden med Manikæerne. (1)

Carl Fr. Wisløff.

1981

Augustins forsvar for GT i striden med Manikæerne. (2)

Carl Fr. Wisløff.

1981

Civitates duae. Et motiv i kirketænkningen fra Augustin til Luther. (1)

Carl Fr. Wisløff.

1981

Civitates duae. Et motiv i kirketænkningen fra Augustin til Luther. (2)

Carl Fr. Wisløff.

1981

Homiletisk gennemgang af Matt. 8,23-27.

Carl Fr. Wisløff.

1981

Homiletisk gennemgang af Matt. 13,24-30.

Carl Fr. Wisløff.

1982

Hvad menes med sværmeri? Være med til at lide ondt for evangeliet. 2. Tim. 1,6-8. (møde i Bethesda.)

Carl Fr. Wisløff.

1982

Augustins forståelse af Johs.åb. 20,1-10. (Tusindårsriget.)

Carl Fr. Wisløff.

1982

Er nadveren et offer? En randbemærkning til de luthersk-katolske drøftelser om nadveren.

Carl Fr. Wisløff.

1985

Kirkens tjener - messepræst eller ordets forkynder?

Carl Fr. Wisløff.

1985

Formaningens plads i helliggørelsen.

Carl Fr. Wisløff.

1985

Hvem er kirken?

Carl Fr. Wisløff.

1985

Retfærdiggørelsen hos Augustin og Luther.

Carl Fr. Wisløff.

1987

Åndelig fornyelse. ( def. støj )

Carl Fr. Wisløff.

1987

Kirkevækst i lyset af kirkens historie

Carl Fr. Wisløff.

1987

De gamle stier. Jer. 6,16

Carl Fr. Wisløff.

1987

Anvendelsen af læren om lov og evg. ( pastoralteologisk-homiletisk )

Carl Fr. Wisløff.

1990

Dommen hører Kristus til. Joh. 5,27.

Carl Fr. Wisløff.

1990

Vær vågen medens vi venter på Jesus. Matt. 24, 1-6.

Carl Fr. Wisløff.

1990

Er kirkens lutherske bekendelse fremdeles aktuel ?

Carl Fr. Wisløff.

1990

Hovedlinjen i den katolske kirkes aktuelle situation.

Carl Fr. Wisløff.

1992

Skriften alene. (Luthersk - historisk belyst)

Carl Fr. Wisløff.

1992

Kristus alene. (Luthersk - historisk belyst)

Carl Fr. Wisløff.

1992

Troen alene. Nåden alene. (Luthersk - historisk belyst)

Carl Fr. Wisløff.

1992

Luthersk evangelisation, opgave og problemer.

Carl Fr. Wisløff.

1992

Homiletisk gennemgang af: Matt. 14,22-33. Matt. 13, 44-52.

Carl Fr. Wisløff.

1995

Homiletisk gennemgang af: Jesus stiller stormen på søen. Matt. 8. 23-27.

Carl Fr. Wisløff.

1995

Homiletisk gennemgang af: Forklarelsen på bjerget. Matt. 17. 1-9.

Carl Fr. Wisløff.

1995

Homiletisk gennemgang af: Lignelsen om arbejderne i vingården. Matt. 20. 1-16.

Carl Fr. Wisløff.

1995

Homiletisk gennemgang af: Lignelsen om sædemanden. Mark. 4. 1-20.

Carl Fr. Wisløff.

1995

Antinomismen i fortid/nutid.

Carl Fr. Wisløff.

1979

Dåpspakt og vekkelsesforkynnelse

Carl Fr. Wisløff.

1989

Kristen i et endetidsperspektiv.

Carl Fr. Wisløff.

1989

Hvordan forkynne til helliggjørelse?

Carl Fr. Wisløff.

2001

Fri os fra det onde. Intro til Konsultationsrapporten. (CD 1 af 3 )

Børge Wiwe

2001

Fri os fra det onde. Dimensionerne af åndskampen i DK i dag. (CD 2 af 3 )

Børge Wiwe

2001

Fri os fra det onde. Erfaringer med åndskamp/udfrielse. (CD 3 af 3 )

Børge Wiwe

1989

Tel Jezre´el.

John Woodhead.

1989

Excavatin of archaeology.

John Woodhead.

 

 

 

 

« forrige  |   top  |   næste »
Page
Menu
News

Powered by NOREA Danmark | CMS system CMSimple | Login