S

 

År

DBI

S

2001

Ligprædiken eller begravelsestale. Flemming Burgdorf. Ole Cæsar Jensen.

Panel Samtale

1979

Forholdet GT - NT.

Jørgen Sejergård

1990

Ægteskab - skilsmisse - gengifte - (2) Hvad gør vi i praksis ?

Jørgen Sejergård

-

Temadag om gudsbegrebet: Gud som skaber og opretholder i Bibelen

Jørgen Sejergård

1996

Guds visdom (1) Ordsprogenesbog. 8.

Jørgen Sejergård

1996

Guds visdom (2) 1. Kor. 1,18-31. 1. Kor. 2,1-16.

Jørgen Sejergård

1991

Israels plads i frelseshistorien. (5)

Jørgen Sejergaard

1993

Tolerence, Relativissem and a Just Society

James Sire

1989

Barnekårets ånd. (1-2) Jesu dåb og fristelse. Luk. 3,21-4,13. I tog alt sine brødre lig. Hebr.1 f.

Oskar Skarsaune.

1989

Barnekårets ånd. (3-4) Barnekårets ånd. Rom. 8,1-17. Den førstefødte blandt mange brødre. Rom .8,18-39.

Oskar Skarsaune.

1989

Indføring i de tre oldkirkelige bekendelser. (1-5) De tre oldkirkelige bekendelser. Apostolicum. (1-3)

Oskar Skarsaune.

1989

Indføring i de tre oldkirkelige bekendelser. (2) Apostolicum. (2)

Oskar Skarsaune.

1989

Indføring i de tre oldkirkelige bekendelser. (3) Apostolicum. (3) Nikænum. (1)

Oskar Skarsaune.

1989

Indføring i de tre oldkirkelige bekendelser. (4) Nikænum. (2)

Oskar Skarsaune.

1989

Indføring i de tre oldkirkelige bekendelser. (5) Nikænum. (3) Athanasianum.

Oskar Skarsaune.

1992

Dårskab og visdom. 1.Kor. 1,18-31.

Oskar Skarsaune.

1992

Visdom ved ånden. 1.Kor. 2,1-16..

Oskar Skarsaune.

1992

Kristus Guds visdom. Kol. 1,15-20.

Oskar Skarsaune.

1992

Frigjort i Kristus. Kol. 2,6-23.

Oskar Skarsaune.

1992

Den kristne kirke i et religions pluralistisk samfund: Den første kirkes erfaringer - og vore. (1) Antikkens religiøse marked og kirkens stilling.

Oskar Skarsaune.

1992

Den kristne kirke i et religions pluralistisk samfund: Den første kirkes erfaringer - og vore. (2) Polemik og kontekstualisering: Apologeterne.

Oskar Skarsaune.

1992

Den kristne kirke i et religions pluralistisk samfund: Den første kirkes erfaringer - og vore. (3) Gnosticisme - antikkens New Age ?Polemik og kontekstualisering: Apologeterne.

Oskar Skarsaune.

1992

Den kristne kirke i et religions pluralistisk samfund: Den første kirkes erfaringer - og vore. (4) Opgøret med Gnosticismen: Irenæus.

Oskar Skarsaune.

1992

Den kristne kirke i et religions pluralistisk samfund: Den første kirkes erfaringer - og vore. (5) Opgøret med manikæismen: Augustin.

Oskar Skarsaune.

1986

Teologkonference. (1) Luk. 10, 25-37. Luk. 12, 13-21.

Oskar Skarsaune.

1986

Teologkonference. (2) Luk. 16, 1-13. Luk. 16, 19-31.

Oskar Skarsaune.

1997

Opdragelses- og undervisningsaspektet i Bibelen.

Njål Skrunes.

1997

Det centrale indhold i undervisningen. Kundskab og erfaring. Forholdet mellem undervisning og forkyndelse.

Njål Skrunes.

1997

Oplæring i hjem og menighed. Hvordan hjælpe børn og unge til at bevare kristen identitet?

Njål Skrunes.

1978

Prolegomena til gammeltestamentlige tekster - Teologiens genstand og metode.

Jørgen Skydstofte

1979

Opgør med religionshistorien og religionsfenomenologien.

Jørgen Skydstofte

1979

Matt. 21,1-9.

Jørgen Skydstofte

1981

Kristendommen - et almindeligt religionshistorisk fænomen?

Jørgen Skydstofte

1982

Konfirmandundervisning.

Jørgen Skydstofte

1982

Hvorfor bibeltroskab?

Jørgen Skydstofte

1983

Hovedproblemer i religionspsykologien med inddragelse af Erikson: Barnet og samfundet.

Jørgen Skydstofte

1986

Luk. 2,36-40.

Jørgen Skydstofte

1992

Det stak dem i hjertet ( Ap.G. 2,37) - om prædikens dårskab.

Jørgen Skydstofte

2000

Et levende håb.

Jørgen Skydstofte

2004

Taler Gud dansk? (1) Jøder for græker og nordmand for danskere. Forkyndelse, kommunikation, sprog - udfordringer & muligheder. Det uforanderlige & det kulturelt betingede.

Ivar Smedsrød

2004

Taler Gud dansk? (2) Også igennem missionsforeningerne. "En lægmand taler ud"

Jens. C. Smith

1978

2. Tim. 3,16 i skriftsynsproblematikken.l

Einar Solli

1979

Sandhed, enhed og kirkeligt fællesskab i en lærepluralistisk folkekirke.

Einar Solli

1979

Sl. 139,1-18.

Einar Solli

1990

Mission among refugees and immigrants. The relationship between Christianity and Islam.

Patrick Sookhdeo.

1978

Hath God Said.

R.C. Sproul.

1987

Evangelical Theology Today.

Jim Stamoolis.

1987

Eastern Orthodox Mission-theology Today.

Jim Stamoolis.

1977

Udvikling eller skabelse. (1)

Odd Sæbø

1977

Udvikling eller skabelse. (2)

Odd Sæbø

1978

Forsoningen som teologisk problem.

Rune Søderlund.

1978

Kvindelige præster i historisk belysning. (1)

Rune Søderlund.

1978

Kvindelige præster i historisk belysning. (2)

Rune Søderlund.

1978

Loci metode og motivforskning (1)

Rune Søderlund.

1978

Loci metode og motivforskning. (2)

Rune Søderlund.

1978

Retfærdiggørelse ved tro i ældre luthersk teologi. (1)

Rune Søderlund.

1978

Retfærdiggørelse ved tro i ældre luthersk teologi. (2)

Rune Søderlund.

1978

Læren om den universelle retfærdiggørelse i dogmehistorisk belysning. (1)

Rune Søderlund.

1978

Læren om den universelle retfærdiggørelse i dogmehistorisk belysning. (2)

Rune Søderlund.

1978

Den naturlige lov. (1).

Rune Søderlund.

1978

Den naturlige lov. (2).

Rune Søderlund.

1979

Lovens tredie brug. (1) Begreberne: krop, sjæl, kød og ånd i NT og ældre luthersk teologi.

Rune Søderlund.

1979

Lovens tredie brug. (2) Begreberne: krop, sjæl, kød og ånd i NT og ældre luthersk teologi.

Rune Søderlund.

1978

Gennemgang af P.E.Persson. : "Att tolka Gud i dag." (1)

Rune Søderlund.

1978

Gennemgang af P.E.Persson. : "Att tolka Gud i dag." (2)

Rune Søderlund.

1978

Døden, tiden og evigheden. - Forsyn og Guds almagt. (1)

Rune Søderlund.

1978

Døden, tiden og evigheden. - Forsyn og Guds almagt. (2)

Rune Søderlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (1)

Rune Søderlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (2)

Rune Søderlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (3)

Rune Søderlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (4)

Rune Søderlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (5)

Rune Søderlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (6)

Rune Søderlund.

1978

Nåden, prædestinationen og den frie vilje. (1)

Rune Søderlund.

1978

Nåden, prædestinationen og den frie vilje. (2)

Rune Søderlund.

1978

Nåden, prædestinationen og den frie vilje. (3)

Rune Søderlund.

1978

Nåden, prædestinationen og den frie vilje. (4)

Rune Søderlund.

1978

Nåden, prædestinationen og den frie vilje. (5)

Rune Søderlund.

1978

Nåden, prædestinationen og den frie vilje. (6)

Rune Søderlund.

1979

Forskellige nadveropfattelser og dermed sammenhængende kristologiske spørgsmål. (1)

Rune Søderlund.

1979

Forskellige nadveropfattelser og dermed sammenhængende kristologiske spørgsmål. (2)

Rune Søderlund.

1979

Forskellige nadveropfattelser og dermed sammenhængende kristologiske spørgsmål. (3)

Rune Søderlund.

1979

Forskellige nadveropfattelser og dermed sammenhængende kristologiske spørgsmål. (4)

Rune Søderlund.

1979

Gennemgang af Tom G.A.Hardts afhandling: Veneerabilis et adorabilis eucharistia, Upsala 1971. (1)

Rune Søderlund.

1979

Gennemgang af Tom G.A.Hardts afhandling: Veneerabilis et adorabilis eucharistia, Upsala 1971. (2)

Rune Søderlund.

1979

Gennemgang af Tom G.A.Hardts afhandling: Veneerabilis et adorabilis eucharistia, Upsala 1971. (3)

Rune Søderlund.

1979

Gennemgang af Tom G.A.Hardts afhandling: Veneerabilis et adorabilis eucharistia, Upsala 1971. (4)

Rune Søderlund.

1979

Synet på nadveren i nutidig dogmatik og eksegese i sammenligning med den lutherske nadverlære. (1)

Rune Søderlund.

1979

Synet på nadveren i nutidig dogmatik og eksegese i sammenligning med den lutherske nadverlære. (2)

Rune Søderlund.

1979

Synet på nadveren i nutidig dogmatik og eksegese i sammenligning med den lutherske nadverlære. (3)

Rune Søderlund.

1979

Synet på nadveren i nutidig dogmatik og eksegese i sammenligning med den lutherske nadverlære. (4)

Rune Søderlund.

1979

Tolkning af Joh. 6.

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (1) Bekendelsesskrifternes tilblivelseshistorie og kirkeretslige stilling. (1)

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (2) Bekendelsesskrifternes tilblivelses historie og kirkeretslige stilling. (2)

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (2) Treenighedslære og kristologi. (1)

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (3) Treenighedslære og kristologi. (2)

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (4) Treenighedslære og kristologi. (3)

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (5) Treenighedslære og kristologi. (4) Arvesynden, Retfærdiggørelseslæren (1)

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (6) Retfærdiggørelseslæren. (2)

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (7) Retfærdiggørelseslæren. (3) Lov og evangelium (1)

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (8) Lov og evangelium. (2). Synet på kirken og kirkens embede (1)

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (9) Synet på kirken og kirkens embede. (2). Læren om helgerne (1)

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (10) Læren om helgerne. (2) Dåben og nadver. Bod og skriftemål (1)

Rune Søderlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (11) Bod og skriftemål. (2) Fri vilje og predestination. Læren om eskatologiske spørgsmål.

Rune Søderlund.

1981

Principper for lignelsestolkningen. (1) Den utro godsforvalter.

Rune Søderlund.

1981

Principper for lignelsestolkningen. (2) Huset på klippen og på sand.

Rune Søderlund.

1981

Principper for lignelsestolkningen. (3) Kohelets livsfilosofi. (Prædikeren) (1)

Rune Søderlund.

1981

Koheleths livsfilosofi. (Prædikeren)(2)
Eskalogien (1) Døden efter sit væsen

Rune Søderlund.

1981

Eskatologien. (2) Menneskets tilstand mellem død og opstandelse.

Rune Søderlund.

1981

Eskatologien. (3) Døds beredelse. Jesu genkomst og de dødes opstandelse (1).

Rune Søderlund.

1981

Eskatologien. (4) Jesu genkomst og de dødes opstandelse. (2)

Rune Søderlund.

1981

Eskatologien. (5) De dødes opstandelse. Dommen og verdens domme (1)

Rune Søderlund.

1981

Eskatologien. (6) Verdens dommen. (2) Evigheden. Lovopfattelse i Gt og NT (1)

Rune Søderlund.

1981

Lovopfattelse i GT og NT. (2)

Rune Søderlund.

1981

Lovopfattelse i GT og NT. (3)

Rune Søderlund.

1983

Paulus omvendelse og vor.

Rune Søderlund.

1983

Frigjort fra loven - lovløshed?

Rune Søderlund.

1983

Åndens fattigdom - Nådens rigdom.

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (1)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (2)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (3)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (4)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (5)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (6)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (7)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (8)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (9)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (10)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (11)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (12)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (13)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (14)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (15)

Rune Søderlund.

1985

Religiøse sætningers verification og Sproglige karaktaristika.

Rune Søderlund.

1985

Sl. 42 & 43

Rune Søderlund.

1985

Sl. 46.

Rune Søderlund.

1985

Kritisk granskning af latin-amerikansk befrielsesteologi. (1)

Rune Søderlund.

1985

Kritisk granskning af latin-amerikansk befrielsesteologi. (2)

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (16)

Rune Søderlund.

1984

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (17)

Rune Søderlund.

1984

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (18)

Rune Søderlund.

1984

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (19)

Rune Søderlund.

1984

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (20)

Rune Søderlund.

1984

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (21)

Rune Søderlund.

1984

Gennemgang af B. Hâgglund: Teologiens historia. (22)

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A1

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A2

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A3

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A4

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A5

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A6

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A7

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A8

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A9

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A10

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A11

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A12

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A13

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A14

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A15

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A16

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A17

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A18

Rune Søderlund.

1987

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A19

Rune Søderlund.

1983

Gennemgang af B. Hâgglund : Teologiens historie. A20

Rune Søderlund.

1986

Karl Barth. en inføring. (1)

Rune Søderlund.

1986

Karl Barth. en inføring. (2)

Rune Søderlund.

1986

Karl Barth. en inføring. (3)

Rune Søderlund.

1986

Karl Barth. en inføring. (4)

Rune Søderlund.

1986

Rudolf Bultmann, en inføring.

Rune Søderlund.

1986

Teologkonference. (4) Teologiens møde med sekulariseringen. (1)

Rune Søderlund.

1986

Teologkonference. (5) Teologiens møde med sekulariseringen. (2)

Rune Søderlund.

1990

Højsangen i nytestamentlig belysning. (1)

Rune Søderlund.

1990

Højsangen i nytestamentlig belysning. (2)

Rune Søderlund.

1990

Højsangen i nytestamentlig belysning. (3)

Rune Søderlund.

1994

Integreret kommunikation i kirke og mission. (1)

Viggo Søgaard.

1994

Integreret kommunikation i kirke og mission. (2)

Viggo Søgaard.

1987

Gå derfor ud . . . Til nutidens mennesker.

Niels Sørensen.