DBI undervisning

Dansk Bibel-Institut (DBI) er et uddannelsessted for teologistuderende, religionsstuderende og folk der vil arbejde med tværkulturel mission. Samtidig ønsker DBI at være et ressourcested for menigheder, præster og kirkelige ledere i Danmark.

Igennem tiden er der holdt mange forelæsninger, prædikener, foredrag osv. En del af disse er optaget og er her blevet gjort tilgængelige i samarbejde med Norea Radio Danmark.

Tekniske forhold:
En stor del af optagelserne er foretaget på almindelig kassettebånd, hvis lydkvalitet med tiden forringes. Ligeledes har det anvendte optageudstyr ikke altid været optimal. Alt i alt betyder det at den tekniske kvalitet af materialet er noget svingende. Men da indholdet er meget godt har vi valgt at lægge alt ud uanset den tekniske kvalitet. Vi har valgt ikke teknisk at reducere i støjen, da det (med den givne støjtype) giver en voldsom forvrængning af talen også.

"Døde link" og fejl i titler:
Det har været en lang proces med konvertering af de gamle bånd, som mange frivillige har hjulpet os med - stor tak for det arbejde! Der har været enkelte huller (døde link), som skyldes manglende bånd, defekte bånd mv. Hvis du som bruger falder over fejl, så beder vi dig venligst give os besked så vi kan rette fejlen.