2007 - 2008

2007

Sundeved Bibelcamping

¤

Lørdag d. 7.

Aftenmøde: Zakarias får et syn, Zak. 3,1-5

Arne Olesen

Søndag d. 8.

Gudstjeneste: Forklarelsen på bjerget, Matt. 17,1-10

Gelardi Mikkelsen

Søndag d. 8.

Aftenmøde: Lappeløsninger dur ikke, Luk. 5,36-39

Arne Olesen

Mandag d. 9.

Bibeltime: Fællesskabet og syndernes forladelse, 1. Joh. 1,1-2,2

Arne Olesen

Mandag d. 9.

Bibeltime:, Johs. Åb. 1,12-13 + 17-18

Arne Olesen

Tirsdag d. 10.

Bibeltime: Løgn eller sandhed, 1. Joh. 2,3-3,24

Arne Olesen

Tirsdag d. 10.

Familiemøde: Om bønnen "Fadervor",

Cecilie T. Nord Hansen

Onsdag d. 11.

Bibeltime: Guds tjener på flugt, 1. Kong. 19

Carsten Vang

Onsdag d. 11.

Aftenmøde: "Regningen er betalt",

Elna Thisgaard Olesen

Torsdag d. 12.

Bibeltime: Gud på anklagebænken, Jer. 15,10-21

Carsten Vang

Torsdag d. 12.

Aftenmøde: "Om hemmeligheder",

Elna Thisgaard Olesen

Fredag d. 13.

Bibeltime: I Guds skole, Jonas 4

Carsten Vang

Fredag d. 13.

Aftenmøde: "Du er ventet",

Elna Thisgaard Olesen

Lørdag d. 14.

Afslutningsmøde, 2. Moses 33,18-23

Peter Kristensen

2008

Sundeved Bibelcamping

¤

Lørdag d. 5.

Familiegudstjeneste "Brylluppet i Kana Joh. 2,1-13",

Bent O. Damm

Søndag d. 6.

Aftenmøde "Brevet til menigheden i Sardes Joh. Åb. 3,1-7", Joh. Åb 3,1-7

Ingolf Henoch Pedersen

Mandag d. 7.

Bibeltime "Abraham - kaldet til tro 1. Mos. 12,1-9", 1. Mos.12,1-9

Ingolf Henoch Pedersen

Mandag d. 7.

Aftenmøde "Joh. 21,15-20", Joh. 21,15 følgende

Ingrid Markussen

Tirsdag d. 8.

Bibeltime "Abraham - på afveje fra troen 1.Mos.12,10-20 og 16", 1. Mos.12,10-20 & 16

Ingolf Henoch Pedersen

Tirsdag d. 8.

Familiemøde (ingen optagelse),

Inger Nørgaard

Onsdag d. 9.

Bibeltime "Abraham - fornyet i troen 1. Mos. 18,1-15", 1. Mos. 18,1-15

Ingolf Henoch Pedersen

Onsdag d. 9.

Aftenmøde "Fil. 19,4",

Hans Jørgen Hedegaard

Torsdag d. 10.

Bibeltime "Abraham - prøvet i troen 1. Mos. 22", 1. Mos. 22

Ingolf Henoch Pedersen

Torsdag d. 10

Aftenmøde " 1. Joh. 1,7",

Hans Jørgen Hedegaard

Fredag d. 11.

Bibeltime "Frelsesvished - hvorfra kommer min hjælp Salme 121?", Salme 121

Hans Jørgen Hedegaard

Fredag d. 11.

Aftenmøde "At bringe i sikkerhed - 2.Mos. 9,13-35 (den syvende plage)",

Thorkild Vad

Lørdag d. 12.

Afslutningsmøde,

Peter Kristensen