2000 - 2004

 

Bibelcamping Haderslev Næs

 

¤

Bibelcamping 2000

Haderslev Næs

2000

Aftenmøde, Tiden er ude - Åb.10,6

Hadberg, Henrik

2000

Bibeltime - Fil. 1,1-11

Maymann, Christian

2000

Aftenmøde - Evangeliets hemmelighed, Luk.19,10

Wolf, Bent

2000

Bibeltime - Fil 1,12-30

Maymann, Christian

2000

Aftenmøde - Zakæus, Luk.19,1

Olsen, Lars Rømer

2000

Bibeltime - Fil. 2,1-30 Del 1

Maymann, Christian

2000

Aftenmøde - Ægteskabsbryderen, Joh.8,1-12

Olsen, Lars Rømer

2000

Bibeltime - Fil. 2,1-30 Del 2

Maymann, Christian

2000

Aftenmøde - Vandringen på søen, Mark.6,45-52

Olsen, Lars Rømer

2000

Bibeltime - Fil. 3,1-11

Hadberg, Henrik

2000

Bibeltime - Fil. 3,12-4,1

Kristensen, Claus

2000

Aftenmøde - 8 grunde til glæde og jubel, Rom.8,28-39

Maymann, Christian

2000

Bibeltime - Fil. 4,2-23

Kristensen, Claus

2000

Aftenmøde - Guds retfærdighed uden lov, Rom.3,21-31

Maymann, Christian

2000

Bibeltime - 1. Joh 1,1-10

Nielsen, Anker

2000

Aftengudstjeneste 9.juli

 

2000

Bibeltime - 1. Joh 2,1-11 - Vi har en talsmand, 1 Joh 2,1-11

Nielsen, Anker

2000

Aftenmøde - Den åndelige søvn, Rom.13,11-14

Andersen, Ejler Nørager

2000

Bibeltime - 1. Joh 2,12-29 - Elsk ikke verden, 1. Joh 2,12-29

Nielsen, Anker

2000

Aftenmøde - Bliv i troen på Jesus, 1.Kor.10,1-14

Pedersen, Søren

2000

Bibeltime - 1. Joh 3,1-10 - Bliv i Jesus, 1. Joh 3,1-10

Nielsen, Anker

2000

Aftenmøde - Den kananæiske kvinde, Din tro er stor, Matt.15,21-28

Pedersen, Søren

2000

Bibeltime - 1. Joh.3,11-24, Vi skal elske hverandre, 1. Joh.3,11-24

Sørensen, Ole

2000

Aftenmøde - Det store festmåltid,Luk.14,15-

Pedersen, Søren

2000

Bibeltime - 1. Joh.4, Deri består kærligheden

Sørensen, Ole

2000

Aftenmøde - 1.Mos.4,3-17 (slut mangler)

Pedersen, Søren

2000

Bibeltime - 1. Joh.5 - Troens sejrende kraft, 1. Joh.5

Sørensen, Ole

2000

Aftenmøde - Syndsforladelsens velsignelse, Salme 32,1-5

Pedersen, Søren

2000

Bibeltime - Gud og min tid, Salme 1

Hansen, Leif Winther

2000

Familiemøde - Vær ikke bekymrede........Matt.6,25-31

Pedersen, Søren

2000

Aftengudstjeneste

Lauridsen, Flemming Mose

2000

Bibeltime - Gud og min nød, salme 6

Hansen, Leif Winther

2000

Aftenmøde - Aftenmøde - Kol.3,17-

Andersen, Ejler Nørager

2000

Bibeltime - Gud og min ro, salme 62

Hansen, Leif Winther

2000

Aftenmøde - Aftenmøde - Hvordan kan jeg vide mig frelst, Joh.20,19-

Lauridsen, Flemming Mose

2000

Bibeltime - Gud og min lykke, Salme 73

Hansen, Leif Winther

2000

Aftenmøde - Den velsignede plads, Luk.14,1 og 7-

Lauridsen, Flemming Mose

2000

Bibeltime - Gud og Gud og mit humør, Salme 113

Hansen, Leif Winther

2000

Aftenmøde - Vogt jer............Fil.3,2-

Andersen, Ejler Nørager

2000

Temadag: Giv dine børn pejlemærker

Skydstofte, Jørgen

2000

Bibeltime - Bespisningen af de fem tusinde, Joh.6

Skydstofte, Jørgen

2000

Bibeltime - Tak og bøn for mennesker, Kol.1,3-7

Andersen, Ejler Nørager

2000

Peter I

Ryborg, Bent

2000

Aftenmøde - Jesus værd at tro på, Ap.g.4,12

Olsen, Lars Rømer

 

Bibelcamping Haderslev Næs

 

¤

Bibelcamping 2001

Haderslev Næs

2001

Salme 32

Olsen, Lars Rømer

2001

Åb. 2-3. Brevene

Hadberg, Henrik

2001

Hvor vil du tilbringe evigheden - Luk.16,19-31

Olsen, Lars Rømer

2001

Åb. 4-5. Om tronen

Maymann, Christian

2001

Smittende tro (begynd mangler)

Olsen, Lars Rømer

2001

Åb. 6 De 7 segl

Maymann, Christian

2001

Salme 3

Olsen, Lars Rømer

2001

Åb. 8-9. De 7 basuner

Maymann, Christian

2001

1.Mos.3,1-13

Christensen, Hakon

2001

Åb. 11-13. De 7 vredesskåle

Maymann, Christian

2001

Peters fiskefangst - Luk.5,1-11

Christensen, Hakon

2001

Åb. 14. Dommen

Maymann, Christian

2001

Salme 73

Olsen, Lars Rømer

2001

Åb. 19-21. De 8 syner

Christensen, Hakon

2001

Kol.1,19-20

Hadberg, Henrik

2001

Åb. 19-21. De 8 syner

Christensen, Hakon

2001

Gudstjeneste

Bandak, Christian

2001

1. Kor. 3

Bandak, Christian

2001

Luk.17,20-33

Paulsen, Sven Aage

2001

1. Kor. 3

Bandak, Christian

2001

Se der er Guds lam som bærer verdens synd - Joh.1,29

Andersen, Erik Haahr

2001

1. Kor. 5-6. 12-20 (begynd mangler)

Bandak, Christian

2001

Jonas's Bog

Bandak, Christian

2001

1. Kor. 6, 1-11 (slut mangler)

Bandak, Christian

2001

Matt.7,13-24

Wiwe, Viggo

2001

1. Kor. 7, 1-24

Bandak, Christian

2001

Matt.7,13-24

Wiwe, Viggo

2001

1. Johs. 5, 1-21

Sørensen, Ole

2001

Joh.5,19-31

Wiwe, Viggo

2001

1. Kor. 9, 1-24 (begynd mangler)

Wiwe, Viggo

2001

Gudstjeneste - Matt.5,20-26

Jensen, Jens

2001

Retfaerdiggoerelse - 1. Kor. 1, 30

Jakobsen, Svend Åge

2001

Luk.18,1-8

Pedersen, Søren

2001

Helliggoerelse - 1. Kor 1, 30 (slut mangler)

Jakobsen, Svend Åge

2001

1.Pet.1,3-9

Sulkjær, Jørgen

2001

Forloesning - 1. Kor. 1, 30 (slut mangler)

Jakobsen, Svend Åge

2001

Es.54,5-12

Sulkjær, Jørgen

2001

Ef. 5, 21-23 - At underordne sig

Sulkjær, Jørgen

2001

Tvivleren Thomas - Joh.20,24-

Jensen, Henrik

2001

Ef. 5, 24-33 - A elske (slut mangler)

Pedersen, Søren

2001

Farisæeren og tolderen - Luk.1

Jensen, Henrik

2001

Ef. 6, 1-4 - At adlyde

Jensen, Henrik

 

Bibelcamping Haderslev Næs

 

¤

Bibelcamping 2002

Haderslev Næs

2002

Gud nedbøjer og Gud ophøjer - Job.1 m. flere

Hadberg, Henrik

2002

Fællesskab - Matt.13,24-30 og 36-40

Wolf, Bent

2002

Slå rødder - Rom.10,17

Pedersen, Jack Nørdam

2002

Bibeltroskab

Hadberg, Henrik

2002

Den rige mand - Luk.18,18-27

Olsen, Lars Rømer

2002

Det frie evangelium

Pedersen, Jack Nørdam

2002

Fri for prestationsangst - Rom.4,4-8

Olsen, Lars Rømer

2002

Nådegaverne - Rom.12,3-8

Olsen, Lars Rømer

2002

Jeg er opstandelsen - Joh.11,25-26

Hadberg, Henrik

2002

Mission

Andersen, Erik Haahr

2002

Fiskefangsten - Luk.5,1-11

Olsen, Lars Rømer

2002

Åndernes magt

Paulsen, Sven Åge

2002

Gudstjeneste - Luk.15,1-3

Jensen, Jens/Olsen, Lars Rømer

2002

Jakobs Brev 1,22-25

Pedersen, Jack Nørdam

2002

Peters kald - Joh. 1,35-44

Larsen, Bent

2002

Mødet mellem Jesus og Peter - Joh..21,15-19

Larsen, Bent

2002

Bibeltroskab - Apg.17,11

Larsen, Bent

2002

Joh.5,1-8

Wiwe, Viggo

2002

Det frie evangelium - Rom.4,1-

Larsen, Bent

2002

Om endens tid - Matt.24,11-14

Riis, Karl

2002

Nådegaverne - 1.Kor.12,1-12

Riis, Karl

2002

Matt.13,44-52

Riis, Karl

2002

Mission - Matt.28.18-20

Riis, Karl

2002

Luk.19,41-44

Larsen, Bent

2002

Kristen glæde - Fil.3,20-4,9

Larsen, Bent

2002

Salme 110,1 og Mark.16,19

Johansen, Arant

2002

Kan Gud være almætig og kærlig.......

Wiwe, Viggo

2002

Ab..7,9-17

Johansen, Arant

2002

Gudstjeneste - Matt.7,22-29

Lærke-Nygaard, Michael

2002

Bibeltroskab

Olsen, Peter

2002

Joh.3,1-15

Lundby, Hans

2002

Det frie evangelium

Lundby, Hans

2002

2.Kong.17

Olsen, Peter

2002

Mission

Olsen, Peter

2002

Sammen om.... - Apg 12,25-13-5

Rasmussen, Leif

2002

Nådegaverne Kol.3,11-17 og fil.1,1-7

Rasmussen, Leif

2002

Mission

Rasmussen, Leif

2002

Nådegaverne - 1.Kor.12 og Ef.4

Rasmussen, Leif

2002

Åb.-7,9-17

Lundby, Hans

2002

Joh.8,12

Lundby, Hans

 

Bibelcamping Haderslev Næs

 

¤

Bibelcamping 2003

Haderslev Næs

Lørdag d. 5.

Aftenmøde,

v. Henrik Hadberg

Søndag d. 6.

Aftenmøde, Matt. 14

v. Bent Wolff Larsen

Søndag d. 6.

Bibeltime, Jeramias 1,4-10

v. Daniel Burgdorf

Mandag d. 7.

Aftenmøde, Salme 32,1-5

v. Daniel Burgdorf

Mandag d. 7.

Bibeltime,

v. Claus Kristensen

Tirsdag d. 8.

Aftenmøde,

v. Daniel Burgdorf

Tirsdag d. 8.

Bibeltime, 1.Kor. 12,12-27

v. Claus Kristensen

Onsdag d. 9.

Aftenmøde, Joh. 11,25

v. Daniel Burgdorf

Onsdag d. 9.

Bibeltime,

v. Bent Wolff Larsen

Torsdag d. 10.

Aftenmøde, Prædiker bog 5,14

v. Kristian Andersen

Torsdag d. 10.

Bibeltime,

v. Claus Kristensen

Fredag d. 11.

Aftenmøde, Esaj. 55

v. Kristian Andersen

Fredag d. 11.

Bibeltime, Efeser 2,1-10

v. Claus Kristensen

Lørdag d. 12.

Aftenmøde, Hebr. 2,1-5

v. Viggo Wiwe

Lørdag d. 12.

Bibeltime, Rom. 8,1

v. Kristian Andersen

Søndag d. 13.

Gudstjeneste, Joh. 6,66-70

v. Chr. Bandak

Mandag d. 14.

Aftenmøde, 2.Timoteus 2,1-12

v. Chr. Bandak

Mandag d. 14.

Bibeltime, 2.Timoteus 1 og 2

v. Chr. Bandak

Tirsdag d. 15.

Aftenmøde,

v. Dan Hessellund

Tirsdag d. 15.

Bibeltime, 2.Timoteus 3 og 4

v. Chr. Bandak

Onsdag d. 16.

Aftenmøde, Luk. 4,16-22

v. Viggo Wiwe

Onsdag d. 16.

Bibeltime,

v. Dan Hessellund

Torsdag d. 17.

Aftenmøde (begynd mangler),

v. Jens Schmidt

Torsdag d. 17.

Bibeltime,

v. Dan Hessellund

Fredag d. 18.

Aftenmøde, Apost. Ger. 20,35

v. Jens Schmidt

Fredag d. 18.

Bibeltime,

v. Dan Hessellund

Lørdag d. 19.

Aftenmøde,

v. Dan Hessellund

Lørdag d. 19.

Bibeltime,

v. Dan Hessellund

Søndag d. 20.

Gudstjeneste, Luk. 5,1-11

v. Roar Lavik

Søndag d. 20.

Eftermiddag familiesamling,

v. Hans Ulrik

Mandag d. 21.

Aftenmøde, Johs. 3,1-16

v. Roar Lavik

Mandag d. 21.

Bibeltime,

v. Jens Birkmose

Tirsdag d. 22.

Aftenmøde, Johs. 10,11-17

v. Roar Lavik

Tirsdag d. 22.

Bibeltime,

v. Jens Birkmose

Onsdag d. 23.

Aftenmøde, Joh. 11,19-45

v. Birger D. Petersen

Onsdag d. 23.

Bibeltime,

v. Jens Birkmose

Torsdag d. 24.

Aftenmøde, Luk. 5,17-27

v. Jens Birkmose

Torsdag d. 24.

Bibeltime,

v. Birger D. Petersen

Fredag d. 25.

Aftenmøde, 2.Samuel 11,2-5

v. Jørgen Johansen

Fredag d. 25.

Bibeltime,

v. Jørgen Johansen

Lørdag d. 26.

Bibeltime, Mat. 7,13-14

v. Jens Birkmose

Bibelcamping Haderslev Næs

 

¤

Bibelcamping 2004

Haderslev Næs

Lørdag d. 3.

Aftenmøde, Luk. 15,11-32

v. Peter Funch Kofod

Søndag d. 4.

Aftenmøde, 1.Joh. 1,5-10

v. Søren Andersen

Søndag d. 4.

Bibeltime, 1 Kor 1 18-31

v. Anders Kronborg

Mandag d. 5.

Aftenmøde, 1.Joh. 2,1-17

v. Søren Andersen

Mandag d. 5.

Bibeltime, 1.Kor. 1-4

v. Anders Kronborg

Tirsdag d. 6.

Aftenmøde, Kol. 3,17 og Joh. 15,1-8

v. Søren Andersen

Tirsdag d. 6.

Bibeltime, 1.Kor. 5-6,11

v. Peter Isac Techow

Onsdag d. 7.

Aftenmøde, 2.Peter 3, 9 og Matt. 24,14

v. Søren Andersen

Onsdag d. 7.

Bibeltime, 1. Kor. 6,12-7,40

v. Peter Isac Techow

Torsdag d. 8.

Aftenmøde, Mark. 14,3-9

v. Peter Isac Techow

Torsdag d. 8.

Bibeltime, 1.Kor. 8-10

v. Peter Funch Kofod

Fredag d. 9.

Aftenmøde, Mark. 14,32-42

v. Peter Isach Techow

Fredag d. 9.

Bibeltime, 1.Kor. 11-14

v. Peter Funch Kofod

Lørdag d. 10.

Aftenmøde, Efeser. 1,7

v. Dan Hessellund

Lørdag d. 10.

Bibeltime, 1.Kor. 15-16

v. Peter Isac Techow

Søndag d. 11.

Eftermiddag familiemøde, 1.Kor. 1,18-31

v. Dan Hessellund

Søndag d. 11.

Gudstjeneste, Matt. 16,13-28

v. Flemming Mose Lauridsen

Mandag d. 12.

Aftenmøde, Joh. 11,19-28 og 37-46

v. Flemming Mose Lauridsen

Mandag d. 12.

Bibeltime, 1.Kor. 1-4

v. Ole Sørensen

Tirsdag d. 13.

Aftenmøde, 2.Kor. 8, 9

v. Hakon Christensen

Tirsdag d. 13.

Bibeltime, 1.Kor. 5-6,11

v. Ole Sørensen

Tirsdag d. 13.

Eftermiddag seminar, Mark. 8,34-38

v. Kjeld Wiwe

Onsdag d. 14.

Aftenmøde, Apost. Ger. 8,26-32

v. Kjeld Wiwe

Onsdag d. 14.

Bibeltime, 1.Kor. 6,12-7,40

v. Dan Hessellund

Torsdag d. 15.

Aftenmøde, Job 1,1-12 og Apost. Ger.14,22

v. Hakon Christensen

Torsdag d. 15.

Bibeltime, 1.Kor. 8-10

v. Dan Hessellund

Fredag d. 16.

Aftenmøde, Esajas 55,1-7

v. Hakon Christensen

Fredag d. 16.

Bibeltime, 1.Kor. 11-14

v. Dan Hessellund

Lørdag d. 17.

Aftenmøde, Johs. Åb. 3,14-22

v. Ejler Nørager

Lørdag d. 17.

Bibeltime, 1.Kor. 15-16

v. Dan Hessellund

Søndag d. 18.

Eftermiddag familiemøde, 1.Kor. 1,18-31

v. Ejler Nørager

Mandag d. 19.

Aftenmøde,

v. Jørn Blohm Knudsen

Mandag d. 19.

Bibeltime, 1.Kor. 1-4

v. Ingolf H. Pedersen

Tirsdag d. 20.

Aftenmøde, 1.Kor. 12,26

v. Jørn Blohm Knudsen

Tirsdag d. 20.

Bibeltime, 1.Kor. 5-6,11

v. Ingolf H. Pedersen

Onsdag d. 21.

Aftenmøde,

v. Jørn Blohm Knudsen

Onsdag d. 21.

Bibeltime, 1.Kor. 6,12-7,40

v. Henrik Hadberg

Torsdag d. 22.

Aftenmøde,

v. Claus Grønbæk

Torsdag d. 22.

Bibeltime, 1.Kor. 8-10

v. Henrik Hadberg

Fredag d. 23.

Aftenmøde,

v. Claus Grønbæk

Fredag. d. 23.

Bibeltime, 1.Kor. 11-14

v. Ejler Nørager

Lørdag d. 24.

Bibeltime, 1.Kor. 15-16

v. Ejler Nørager