1990 - 1995

Bibelcamping Haderslev Næs 

 

  

1990

Hebr.10,19-39

Andersen, Ejler Nørager

1990

Guds børn - Matt.5, 43-47

Bach-Svendsen, Philip

1990

Hebr.10,19-39

Andersen, Ejler Nørager

1990

Kærligheden - Malakias' Bog 1

Bach-Svendsen, Philip

1990

Hebr.10,19-39

Andersen, Ejler Nørager

1990

Tjenesten - Malakias' Bog 2

Bach-Svendsen, Philip

1990

Hebr.10,19-39

Andersen, Ejler Nørager

1990

Livet - Malakias' Bog 3

Bach-Svendsen, Philip

1990

Hebr. 10,37 og Åb.21,1-9

Andersen, Ejler Nørager

1990

Håbet - Malakias' Bog 4

Bach-Svendsen, Philip

1990

Joh.6,63-71

Kjøller-Hansen, Bent

1990

Jesus, han er synderes ven - Luk.15,11-32

Paulsen, Sven Aa.

1990

1.Sam.2,1-2 og 6-9

Kjøller-Hansen, Bent

1990

Hvad gør et menneske til en kristen? - Rom.1,16-17

Paulsen, Sven Aa.

1990

Luk.16,19-31

Kjøller-Hansen, Bent

1990

Gudstjeneste over Matt 16 13-26

Kattner, Egon

1990

Es.55,6-12

Kjøller-Hansen, Bent

1990

Gud er suveræn i sin udvælgelse Rom 9 1-33

Kattner, Egon

1990

5.Mos.30,1-11

Zink, Steen

1990

Enhver der påkalder Herrens navn skal frelses Rom 10 1-21

Kattner, Egon

1990

Mark.10,17-28

Zink, Steen

1990

Har Gud da forskudt sit ejendomsfolk Rom 11 1-15

Kattner, Egon

1990

Joh.1,1-15

Zink, Steen

1990

Sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke Rom 11 16-36

Kattner, Egon

1990

aftenmøde over Mark 5 1-20

Kattner, Egon

1990

Kaldet til de unåede

Malk, Per-Olof

1990

aftenmøde over Jonas Bog 1 1-2 2 og 2 11

Kattner, Egon

1990

Lever vi i missionshistoriens afslutningsfase?

Malk, Per-Olof

1990

Luk. 15,1-2 - Om radiomission

Malk, Per-Olof

1990

Matt.19,16-26

Sjælland, Teddy

1990

Paulus, et redskab for Kristus

Malk, Per-Olof

1990

Israel Guds udvalgte land - 5.Mos.7,6-10

Weber, Per

1990

Dom.2,14-19

Weber, Per

1990

Ægteskabet i bibelens lys

Vigilius, N.O.

1990

Dom.6,12-16 og 23-24

Weber, Per

1990

Det vigtigste i hjemmet

Vigilius, N.O.

1990

Jesus helbreder en lam - Mark.2,1-13

Köller, Klaus

1990

Forholdet mellem mand og hustru - Ef.5,22-33

Vigilius, N.O.

1990

Enkens søn - Luk.7,11-17

Köller, Klaus

1990

Forholdet mellem forældre og børn

Vigilius, N.O.

1990

Gud tager svigtende mennesker i sin tjeneste - Joh.21,15-19

Köller, Klaus

1990

Hjemmets betydning i samfund og menighed

Vigilius, N.O.

¤

 

 

1991

Luk.15,1-7

Urie, Peter

1991

Jesus kommer - 1.Tes. 4,13-17

Urie, Peter

1991

Rom.12,9-21

Mogensen, Bjarne B.

1991

Jesus kommer - (Begynd mangler)

Urie, Peter

1991

Rom.13,1-7

Jensen, Peter W.

1991

Jesus, vor ypperstepræst - Hebr.4,14-16

Nielsen, Erik Sode

1991

Rom.13,8-14

Jensen, Peter W.

1991

Hannas lovsang - 1.Sam.2,1-10

Rasmussen, Leif

1991

Rom.14

Jensen, Peter W.

1991

Missionsaften - ApG.1,4-9

Rasmussen, Leif

1991

Gudstjeneste, bespisningsunderet - Mark.8,1-9

Rasmussen, Leif

1991

Min sjæl, lov Herren - Salme 103,1-13

Rasmussen, Leif

1991

Hvordan bliver jeg en kristen?

Nielsen, Kenneth

1991

Luk.17,24-37

Andersen, Ejler Nørager

1991

Hvordan blive bevaret i troen

Nielsen, Kenneth

1991

Luk.4,14-30

Andersen, Ejler Nørager

1991

Hvorfor elsker jeg synden?

Nielsen, Kenneth

1991

5.Mos.28,1-6 og 15-19

Birkmose, Jens

1991

Har Gud en plan for mit liv?

Nielsen, Kenneth

1991

Hvordan får jeg sejr over synden? - Rom.6,1-11

Birkmose, Jens

1991

Mand, kvinde og Gud

Birkmose, Jens

1991

Giv agt på det vi har hørt - Hebr.2,1

Rejkjær, Jens Peter

1991

Hvorfor kan jeg ikke overgi mig helt til Jesus? - (slut mangler)

Andersen, Ejler Nørager

1991

Kol.2,14-15

Rejkjær, Jens Peter

1991

Gudstjeneste, vogt jer for de falske profeter - Matt.7,15-22

Andersen, Ejler Nørager

1991

Hvorfor kalder du Jesus for Herre? - Luk.6,46-49

Rejkjær, Jens Peter

1991

Kristusløftet i det gamle testamente - 1.Pet.1,10-12

Nielsen, Nicolai Winther

1991

Akans tyveri og dets følger - Jos.7,

Pedersen, Ole

1991

Kristusløftet i det gamle testamente - Es.52,13-53

Nielsen, Nicolai Winther

1991

Den rige mand og Lazarus - Luk.16,19-31

Pedersen, Ole

1991

Kristusløftet i det gamle testamente - Zak.9,9-10 m flere - (dårlig lyd - slut mangler)

Nielsen, Nicolai Winther

1991

Jeroboam's liv - 1.Kong.14,1-18

Pedersen, Ole

1991

Salme 22

Andersen, Ejler Nørager

1991

Kristusløftet i det gamle testamente - Hos.5,12-6,6

Nielsen, Nicolai Winther

1991

Salme 22 og salme 23

Andersen, Ejler Nørager

1991

Kristusløftet i det gamle testamente - Zak.3

Nielsen, Nicolai Winther

1991

Ingen lydfil

Andersen, Ejler Nørager

¤

 

 

1992

Løskøbt med Jesu blod - 1.Pet.1,18-22

Weber, Per

1992

Joels Bog 1,1-2,17

Weber, Per

1992

Jesu opstandelse - Matt.28,1-11

Weber, Per

1992

Joels Bog 1,2,18-3

Weber, Per

1992

Hvad der skal ske herefter - Åb.4,1-9

Weber, Per

1992

Er jeg omvendt? - 1.Joh.1,5-10

Zink, Steen

1992

Zakæus - Luk.19,1-10

Bandak, Chr.

1992

det første bud i loven - Mark.12,28-34

Zink, Steen

1992

Den samaritanske kvinde - Joh.4,4-42

Bandak, Chr.

1992

De to røvere på korset - Luk.23,39-43

Zink, Steen

1992

Vandringen over søen - Matt.14,22-33

Bandak, Chr.

1992

Når troen tvivler

Mortensen, Karsten Hauge

1992

Ingen optagelse

Panelaften

1992

Jesus bestemmer alt - Luk.6,46-49

Mortensen, Karsten Hauge

1992

Vend om - Ez.33,10-11

Zink, Steen

1992

Gudstjeneste - Matt.15,43-48

Søndberg-Madsen, Johnny

1992

Mika.7,18-20

Mortensen, Karsten Hauge

1992

Den rige mand - Mark.10,17-27

Wind, Thomas

1992

Ingen optagelse

Wind, Thomas

1992

Hvad var det jeg sagde ja til (om ægteskabet)

Pedersen, Søren

1992

Saligprisningerne - Matt.5,1-6

Wiwe, Viggo

1992

I er jordens salt - Matt.5,13

Wiwe, Viggo

1992

Om loven - Matt.5,17-21

Wiwe, Viggo

1992

Peters fiskefangst - Luk.5,1-11

Wiwe, Viggo

1992

1.Sam.1,1-20

Jacobsen, Svend Aa.

1992

Ingen optagelse

Jacobsen, Svend Aa.

1992

Farisæeren og tolderen - Luk.18,9-14

Trans, Erik

1992

Luk.14,1-11

Trans, Erik

1992

Es.45,2-7

Skydstofte, Jørgen

¤

 

 

1993

Åbningsmøde Rom. 10,17

Andersen, Ejler Nørager

1993

Gudstjeneste - Luk. 6,36-42

Christensen, Hakon

1993

Mark. 15,6-15

Andersen, Ejler Nørager

1993

Nikodemus - Joh. 3,1-19

Nielsen, Anker

1993

Gud er på tronen - Es. 6

Munk Claus

1993

Den rige mand og Lazarus - Luk.16,19-31

Nielsen, Anker

1993

Lovsang til vor Gud - Es.12

Munk, Claus

1993

Den fortabte søn - Luk.15,11-32

Christensen, Hakon

1993

Falske støtter - Es.30,1-3

Nielsen, Anker

1993

Mark.2,13-17

Christensen, Hakon

1993

Jesus - lys for folket - dit ansvar - Es.49,6

Nielsen, Anker

1993

Efterfølgelse - Luk.14,25-35

Munk, Claus

1993

Herligheden - Es.54

Nielsen, Anker

1993

Mark.11,12-18

Munk, Claus

1993

Peters fiskefangst - Luk.5,1-11

Andersen, Ejler Nørager

1993

Familiemøde

Christensen, Hakon

1993

Aftenmøde - (begynd mangler)

Munk, Claus

1993

Sider fra Peters dagbog

Svinth, Børge

1993

Den gældbundne tjener - Matt.18,21-35

Trans, Erik

1993

Frelsensvæsen og håb - 1.Pet.1,1-17

Pedersen, Ole

1993

Om hykleri - Luk.12,1-5

Trans, Erik

1993

Et åndeligt hus - 1.Pet.1,17-21

Pedersen, Ole

1993

Den uærlige godsforvalter - Luk.16,1-9

Trans, Erik

1993

Kristus lider som retfærdig - 1. Pet.2,18-25

Pedersen, Ole

1993

Hebr.11,31

Trans, Erik

1993

1.Pet.4,1-7

Trans, Erik

1993

Den rige bonde - Luk.12,13-21

Pedersen, Ole

1993

Det nye liv og lidelserne - 1.Pet.4,7-19

Trans, Erik

1993

1.Mos.4,1-16

Pedersen, Ole

1993

Et liv i ydmyghed - 1.Pet.5

Trans, Erik

1993

Familiemøde - du er vejet, og fundet for let

Pedersen, Ole

1993

Matt.5,20-26

Kattner, Egon

1993

Om ægteskabet - Matt.19,3-13

Lundby, Hans

1993

Skabt som mand og kvinde - 1.Mos.1,26-28

Riis, Karl

1993

Jesus kommer til dig - Åb.3,20

Lundby, Hans

1993

I skal underordne jer under hinanden - Ef.5,21

Riis, Karl

1993

Ligesom ........ - Ef.5,21-24

Riis, Karl

1993

Joh.20,19-22

Lundby, Hans

1993

Ligesom ....... - Ef.5,25-28

Riis, Karl

1993

Og opdrage i Herrens tugt - Ef.6,1-4

Riis, Karl

1993

Således elskede Gud verden - Joh.3,16

Lundby, Hans

¤

 

 

1995

Luk.10,21-29

Trans, Erik

1995

Frelst fra hvad?

Andersen, Kristian

1995

Åb.12,11,19-12,6

Trans, Erik

1995

Børnemøde - Annanias og Saulus

Lindgreen, Kenneth

1995

Frelst men ikke fri - Joh.8,31-39

Andersen, Kristian

1995

Åb.12,7-12 og 13-17

Trans, Erik

1995

Frelst ad hvilken vej - Rom. 9,30-10,4

Andersen, Ejler Nørager

1995

Jesu død - Matt.27,45-57

Andersen, Kristian

1995

Frelst, Kan jeg vide det? - Luk.15,11-25

Trans, Erik

1995

Zakæus - Luk.19,1-10

Andersen, Kristian

1995

Frelst, men anfægtet - Matt.15,21-28

Trans, Erik

1995

Jesu genkomst - 1.Thess. 4,13-5,12

Andersen, Kristian

1995

Livet skjult med kristus i Gud - Kol.3,1-13

Paulsen, Sven Aa.

1995

Joh.3,14-18

Trans, Erik

1995

Det evige liv i Kristus - Åb.21,1-8

Paulsen, Sven Aa.

1995

Rom.6,15-23

Andersen, Ejler Nørager

1995

Hebr.5,11-14

Wind, Thomas

1995

Det store festmåltid - Luk.14,16-25

Astrup, Henning

1995

Familiemøde om bøn og det at bede

Munk, Hans Ulrik

1995

Galaterbrevet 1,1-10

Kattner, Egon

1995

Luk.17,20-33

Paulsen, Sven Aa.

1995

Galaterbrevet 1,10-2,21

Kattner, Egon

1995

Es.12

Paulsen, Sven Aa.

1995

Gal.3,1-14

Wind, Thomas

1995

Abraham - 1.Mos12

Paulsen, Sven Aa.

1995

Gal,3,15-29

Wind, Thomas

1995

Søg, så skal i finde - Matt.7,7

Pedersen, Søren

1995

Gal. 4

Pedersen, Søren

1995

Jak.1,1-18

Wind, Thomas

1995

Gal.4,8-5,13

Pedersen, Søren

1995

1.Mos.22,1-19

Andersen, Ejler Nørager

1995

Gal. 5,13-6,18

Pedersen, Søren

1995

Matt.5,20-26

Skydstofte, Jørgen

1995

Det første og andet bud

Skydstofte, Jørgen

1995

Det første og andet bud

Mogensen, Bjarne B.

1995

Det 3. og 4. bud

Skydstofte, Jørgen

1995

Herren er nådens Gud - Es.1,18-20

Zink, Steen

1995

Det 5.og 6. bud

Skydstofte, Jørgen

1995

Farisæerismen og farisæersindet - Luk.18,9-14

Mogensen, Bjarne B.

1995

Det 7. og 8. bud

Skydstofte, Jørgen

1995

Herren er rettens Gud - Es.30,15-19

Zink, Steen

1995

Det 9. og 10. bud

Skydstofte, Jørgen

1995

Es.52,13-53,7

Zink, Steen

1995

Se, der er Guds Lam - Joh.1,29

Zink, Steen

1995

Korset - (begynd mangler)

Zink, Steen

1996