Videoandagter

Video refleksioner over hvert kapitel i de fire evangelier ved Filip Kofod.
Filip vidner og fortæller om, hvad han har mødt i de enkelte tekster.