Seniorlejr - Solbakken

Seniorlejr på Solbakken 2018

Tema:

2018

"At blive Guds retfærdighed i Jesus" - 2.Kor.5,21

Petersen, Birger Daniel

2018

"Jesus glemmer ikke" - Luk.15,11-32

Larsen, Bent

2018

"Når troen prøves 1: Lidelsens problem for en kristen"

Petersen, Birger Daniel

2018

"Når troen prøves 2: At være i Guds skole"

Petersen, Birger Daniel

2018

"Ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus" - Rom.8,1-4

Petersen, Birger Daniel

Seniorlejr på Solbakken 2017

Tema:

2017

"En synder alene med Jesus" - Joh.8,1-11

Trans, Erik

2017

"Ydre missions tale"

Rahbek, Agnes

2017

"Om at stride troens gode strid" - 1.Kor.9,24-10,15

Trans, Erik

2017

Vor fuldkomne Ypperstepræst" - Joh.16,10 og Hebr.8,1

Trans, Erik

2017

"Sådan er Jesus - i sin frelsende kærlighed" - Matt.22,1-14

Trans, Erik

Seniorlejr på Solbakken 2016

Tema:

2016

Salme 1 - "De to veje"

Kjøller-Hansen, Bent

2016

Salme 22 - "Kristus i salmernes bog"

Kjøller-Hansen, Bent

2016

"Kontraster i bibelen - modsætninger, eller Guds åbenbaring?"

Larsen, Kristian

2016

Salme 32 - "Et liv i nådens rige"

Kjøller-Hansen, Bent

2016

Salme 40 - "Den nye sang"

Kjøller-Hansen, Bent

Seniorlejr på Solbakken 2015

Tema: På vej mod himlen

2015

Et sundt kristenliv - Ef. 1,3-11

Nissen, Henrik

2015

På vej til Himlen - Rom. 3, 10-18 og 23

Nissen, Henrik

2015

Strid troens gode strid, grib det evige liv..... - 1.Tim.6,3-16

Jensen, Elvin Sig

2015

Hvor er kongedatteren prægtig - Salme 45

Jacobsen, Svend. Age

Seniorlejr på Solbakken 2014

Tema: Daniels bog

2014

Daniel og hans samtid - Dan.1

Toft, Peder

2014

Guds rige og verdens rige - Dan.2

Toft, Peder

2014

Magt og afmagt 1 - Dan.3

Toft, Peder

2014

Magt og afmagt 2 - Dan.6

Toft, Peder

2014

Fra nu og til evig tid - Dan.7 (ingen optagelse)

Toft, Peder

2014

Der er magt i de foldede hænder - Dan. 10

Toft, Peder

Seniorlejr på Solbakken 2012 

Tema: Jeremias 

2012

Profetens kald - Jeremias 1

Olsen, Peter

2012

Folkets frafald - Jeremias 2

Olsen, Peter

2012

Kald til omvendelse - Jeremias 5-6

Olsen, Peter

2012

Profetens glæde og anfægtelse - Jeremias 15+20

Olsen, Peter

2012

Pottemagerlignelsen - Jeremias 18

Olsen, Peter

2012

Den nye pagt - Jeremias 31

Olsen, Peter

Seniorlejr på Solbakken 2011 

Tema: Den, der har ører, skal høre - et par af Jesu lignelser 

2011

Det, som blev sået på vejen - Matt.13,19

Trans, Erik

2011

Det, som blev sået på klippegrund og mellem tidsler , Matt. 13,20-22

Trans, Erik

2011

Det, som blev sået i den gode jord - Matt. 13,23

Trans, Erik

2011

Lignelsen om kongesønnens bryllup - Matt. 22,1-14

Trans, Erik

2011

Jesu genkomst, de dødes opstandelse og herlighedshåbet - 1. Tess. 4,13-18

Trans, Erik

2011

Han, som røveren var god. Han gør mig snehvid i sit blod - Luk. 23,32-46

Trans, Erik

Seniorlejr på Solbakken 2010 

Tema: Så rig er du i Kristus 

 

2010

Rigdommen i Kristus - Efs .1,1-7

Andersen, Ejler Nørager

2010

Livet før og livet i troen - Efs. 2,1-10

Andersen, Ejler Nørager

2010

At ligne Gud - Efs. 5,1-7

Andersen, Ejler Nørager

2010

Fællesskabet i Jesus - Efs. 4,1-6

Andersen, Ejler Nørager

2010

At vandre i kærlighed - Efs. 5,1-7

Andersen, Ejler Nørager

2010

Hvordan blive bevaret - Efs. 6,10-20 (ingen lydfil)

Andersen, Ejler Nørager

Seniorlejr på Solbakken 2009 

Tema: Jesus, dig og din næste

2009

Således slskede Gud verden, Joh. 3,16

Lundby, Hans

2009

Jesus din bror, Hebr. 2,14-18

Lundby, Hans

2009

Retfærdiggjort af tro, Rom. 4,1-8

Lundby, Hans

2009

Som et træ plantet ved bække, Salme 1

Lundby, Hans

2009

Peters fiskefangst, Luk. 5,1-11

Lundby, Hans

2009

De fremmede som er i landet, 5. Mos. 10,17-19

Lundby, Hans

 

Seniorlejr på Solbakken 27. – 30. maj 2008 

2008

Er Gudsfrygt nødvendig?. 1.Peter 1,1-17

Riis, Karl

2008

Hvordan bliver jeg Gudfrygtig?, 1.Tim. 4,8

Riis, Karl

2008

Gudsfrygten har en hemmelighed, 1.Tim. 3,16

Riis, Karl

2008

Hvordan kommer Gudsfrygten ind i min hverdag?, 1.Peter 1,14-25

Riis, Karl

2008

Ingen optagelse, (Når Gudsfrygten bliver usund, Tit.2,11-15)

Riis, Karl

2008

Gudsfrygtens vilkår i endetiden, 2.Tim. 3,1-9

Riis, Karl