LM-Sønderjylland

 2017: "Evangelisation - i Guds kraft" v. Mikkel Vigillius

   

¤

1988

Halmøder på LME

1988

Luk. 7, 36-50

Nissen, H.E.

1988

Joh. 3, 3-15

Nissen, H.E.

1988

Johs. 8, 1-11

Nissen, H.E.

1988

Zak. 3

Nissen, H.E.

1988

Luk. 15, 25-32

Nissen, H.E.

1988

Esajas 6

Nissen, H.E.

1988

Hebr. 11, 8-13

Nissen, H.E.

¤

1995

Halmøder på LME

1995

Apost. Ger. 5,33-39

Bendix, Bent

1995

Guds riges høstdag, Johs. Aab. 14,6-20

Bendix, Bent

1995

Matt. 25,1-13

Bendix, Bent

1995

Frelse af nåde, Efeser 2,1-10

Bendix, Bent

¤

1997

¤

1997

Dit og mit forhold til Gud, Joh. 3,36

Petersen, Birger Daniel

1997

Jesus verdens lys, Joh. 8,12

Petersen, Birger Daniel

1997

Jesus er vejen, sandheden og livet Joh. 14,6

Petersen, Birger Daniel

1997

Paa vej gennem livet - med eller uden Jesus, Luk. 5,25

Holm, Carsten Skovgaard

1997

Vished om livet med Jesus

Holm, Carsten Skovgaard

1997

Lev livet med Jesus, Kol. 2,6-15

Holm, Carsten Skovgaard

1997

Livet med Jesus i himlen, Johs. Åb. 21,1-7 og 22-27

Holm, Carsten Skovgaard

¤

1999

¤

1999

Den ægte kærlighed, Joh. 3,16

Olsen, Lars Rømer

1999

Gud giver for intet, Joh. 3,16 (ingen lydfil)

Olsen, Lars Rømer

1999

For at vi ikke skal fortabes, Joh. 3,16

Olsen, Lars Rømer

1999

Født til trældom eller til frihed, indl. v. S. AA. P. Gal. 4,21-31

Mikkelsen, Peder

1999

Satan under dig ikke livet, Efeser 6,10-13

Mikkelsen, Peder

1999

Så stå da fast, Efeser 6,13-18

Mikkelsen, Peder

1999

Synd fra nu af ikke mere, Joh. 8,1-11

Mikkelsen, Peder

¤

2001

¤

2001

Livet i Jesus 1, - Hvor er du? 1. Mos. 3,8-13

Paulsen, Helge

2001

Livet i Jesus 2, - Jeg var bange Herre. 1. Mos. 3,8-13

Paulsen, Helge

2001

Livet i Jesus 3, - Når troen vakler. Johs. 20,24-29

Paulsen, Helge

2001

Livet i Jesus 4, - Tilgivelse, en enestående mulighed. Efs. 1,7

Paulsen, Helge

2001

Jesus i livet 1, - Johs. 12,20-26

Wiwe, Viggo

2001

Jesus i livet 2, - Luk. 10,38-42

Wiwe, Viggo

2001

Jesus i livet 3, - Johs. 21,15-23

Wiwe, Viggo

¤

2003

¤

2003

Livet i troskab og glæde 1

Andersen, Kristian

2003

Livet i troskab og glæde 2

Andersen, Kristian

2003

Livet i troskab og glæde 3

Andersen, Kristian

2003

Undskyldningernes holdeplads, 1. Mos. 3,7-15

Holm, Carsten Skovgaard

2003

En røg af Gudsfrygt, 1. Mos. 4,1-5a

Holm, Carsten Skovgaard

2003

Farlig gemmeleg, Josva 7

Holm, Carsten Skovgaard

2003

Svimlende udsigt, 1. Mos. 15,1-6

Holm, Carsten Skovgaard

¤

2005

¤

2005

(Ingen lydfil)

Hessellund, Dan

2005

Hvordan bliver vi bevaret som en kristen i den sidste tid?, Apost. Ger. 14,21

Hessellund, Dan

2005

Jesu genkomst og dommen - hvad skal jeg dømmes efter på dommens dag, Joh Åb. 20,7-15

Hessellund, Dan

2005

Hvad venter dem, der tror på Jesus?

Hessellund, Dan

2005

Hvordan kommer jeg til tro på Jesus? - og hvad sker der, når jeg gør det?

Eriksen, Henrik Nymann

2005

Når troen kommer i tvivl, Matt. 28,16-17

Eriksen, Henrik Nymann

2005

Kan jeg vide at jeg er frelst - frelsesvished, Rom. 8,31-39

Eriksen, Henrik Nymann

¤

2007

¤

2007

Kristen i min hverdag, Es.40,6-8

Christensen, Hakon

2007

Kampen for troen, Efeser 6,10-18

Christensen, Hakon

2007

Kristen i sorg, Salme 23

Christensen, Hakon

2007

Glæd dig over livet, Prædikernes bog 12,1-2

Christensen, Hakon

2007

Kristen i kamp mod synd

Hessellund, Mads

2007

Kristen i vile

Hessellund, Mads

2007

Kristen i håb, Rom. 8,17-26

Hessellund, Mads

¤

2011

¤

2011

Gud griber ind - til frelse, Mark.8,31-38

Techow, Peter

2011

Gud griber ind - til efterfølgelse, Mark.8,31-38

Techow, Peter

2011

Gud griber ind - i dine planer, Es.55,8-9

Techow, Peter

2011

Gud griber ind - til helbredelse

Jørgensen, Bent Houmaa

2011

Gud griber ind - med udrustning til tjeneste

Jørgensen, Bent Houmaa

2011

Gud griber ind - til sidst

Jørgensen, Bent Houmaa

2011

Om sang og musik - til Guds ære, 2.Mos. 14-15

Frederiksen, Lars

¤

2013

¤

2013

Hyrden sætter livet til - Es. 53

Dan Månsson

2013

Den opsøgende hyrde Ez. 34, 11-16

Dan Månsson

2013

Herren er min hyrde Salme 23

Dan Månsson

2013

Er Jesus ikke hyrde for dit liv, er han heller ikke frelser i dit liv

Dan Hessellund

2013

Jesus, hyrde i dit hjerte, din mund og for din hånd 1. Pet. 3, 1-22

Dan Hessellund

2013

Jesus – hyrden holder fast til din sidste dag Johs. 10, 24-28

Dan Hessellund

2013

Missionsaften - Et glimt ind i Himlen Åb. 7, 9-12

David Mandix Carlsen

¤

2015

Halmøder på LME

2015

Onesimus og rejsen mod Guds mål med ham

Jacobsen, Svend. Age

2015

De gode vejledere til at nå Guds mål

Jacobsen, Svend. Age

2015

Den fortabte søns vej til Gud - Matt. 15

Nørager, Ejler

2015

Jesus gælder i mit sted - Kol.3,1

Nørager, Ejler

2015

Fuldfør rejsen - Hebr.11,8-12

Rask, Peter

2015

Med troen i behold - Hebr.11,12-17

Rask, Peter

2015

Ofringen af Isak - Hebr. 11,17-23

Rask, Peter

¤

2017

Halmøder på LME

2017

Kristus kom for at frelse syndere - hold jer til det - 1. Tim.1,1-17

Olsen, Peter

2017

Bed - bed for alle mennesker - 1. Tim.2,1-8

Olsen, Peter

2017

Tjener - tjen med frimodighed - 1. Tim.3,1-13

Olsen, Peter

2017

De sidste tider - frafaldet - 1. Tim.4,1-5 og 2. Tim.3,1-9

Lauridsen, Flemming Mose

2017

Strid troens gode strid - grib det evige liv - 1. Tim 6,3-21

Lauridsen, Flemming Mose

2017

En ånd med kraft, kærlighed og besindighed - 2. Tim.1,1-2,26

Hessellund, Dan

2017

Fuldfør løbet - retfærdighedens sejrskrans venter - 2. Tim. 3,10-4,22

Hessellund, Dan

¤

2019

Halmøder på LME

2019

Evangeliset - for børn - Mark 10, 13-16

Larsen, Kristian

2019

Et møde med evangeliet - Luk. 5,17-26

Nymann Eriksen, Henrik

2019

Evangeliet til dig, der har brug for det - Mark 2, 13-16

Nymann Eriksen, Henrik

2019

Evangeliet for en fornægter - Joh. 21, 15-17

Nymann Eriksen, Henrik

2019

Evangeliet - for en der har svært ved at tro - Joh. 20, 24-29

Nørager Andersen, Ejler

2019

Evangeliet for en synder - Joh. 8, 1-11 (Lydfil mangler)

Nørager Andersen, Ejler

2019

Evangeliet må videre - Matt. 28, 16-20

Nørager Andersen, Ejler