Lyset og Livet

English

S

   

�

DBI

S

2001

Ligpr�diken eller begravelsestale. Flemming Burgdorf. Ole C�sar Jensen.

Panel Samtale

1979

Forholdet GT - NT.

J�rgen Sejerg�rd

1990

�gteskab - skilsmisse - gengifte - (2) Hvad g�r vi i praksis ?

J�rgen Sejerg�rd

-

Temadag om gudsbegrebet: Gud som skaber og opretholder i Bibelen

J�rgen Sejerg�rd

1996

Guds visdom (1) Ordsprogenesbog. 8.

J�rgen Sejerg�rd

1996

Guds visdom (2) 1. Kor. 1,18-31. 1. Kor. 2,1-16.

J�rgen Sejerg�rd

1991

Israels plads i frelseshistorien. (5)

J�rgen Sejergaard

1993

Tolerence, Relativissem and a Just Society

James Sire

1989

Barnek�rets �nd. (1-2) Jesu d�b og fristelse. Luk. 3,21-4,13. I �tog alt sine br�dre lig. Hebr.1 f.

Oskar Skarsaune.

1989

Barnek�rets �nd. (3-4) Barnek�rets �nd. Rom. 8,1-17. Den f�rstef�dte blandt mange br�dre. Rom .8,18-39.

Oskar Skarsaune.

1989

Indf�ring i de tre oldkirkelige bekendelser. (1-5) De tre oldkirkelige bekendelser. Apostolicum. (1-3)

Oskar Skarsaune.

1989

Indf�ring i de tre oldkirkelige bekendelser. (2) Apostolicum. (2)

Oskar Skarsaune.

1989

Indf�ring i de tre oldkirkelige bekendelser. (3) Apostolicum. (3) Nik�num. (1)

Oskar Skarsaune.

1989

Indf�ring i de tre oldkirkelige bekendelser. (4) Nik�num. (2)

Oskar Skarsaune.

1989

Indf�ring i de tre oldkirkelige bekendelser. (5) Nik�num. (3) Athanasianum.

Oskar Skarsaune.

1992

D�rskab og visdom. 1.Kor. 1,18-31.

Oskar Skarsaune.

1992

Visdom ved �nden. 1.Kor. 2,1-16..

Oskar Skarsaune.

1992

Kristus Guds visdom. Kol. 1,15-20.

Oskar Skarsaune.

1992

Frigjort i Kristus. Kol. 2,6-23.

Oskar Skarsaune.

1992

Den kristne kirke i et religions pluralistisk samfund: Den f�rste kirkes erfaringer - og vore. (1) Antikkens religi�se marked og kirkens stilling.

Oskar Skarsaune.

1992

Den kristne kirke i et religions pluralistisk samfund: Den f�rste kirkes erfaringer - og vore. (2) Polemik og kontekstualisering: Apologeterne.

Oskar Skarsaune.

1992

Den kristne kirke i et religions pluralistisk samfund: Den f�rste kirkes erfaringer - og vore. (3) Gnosticisme - antikkens New Age ?Polemik og kontekstualisering: Apologeterne.

Oskar Skarsaune.

1992

Den kristne kirke i et religions pluralistisk samfund: Den f�rste kirkes erfaringer - og vore. (4) Opg�ret med Gnosticismen: Iren�us.

Oskar Skarsaune.

1992

Den kristne kirke i et religions pluralistisk samfund: Den f�rste kirkes erfaringer - og vore. (5) Opg�ret med manik�ismen: Augustin.

Oskar Skarsaune.

1986

Teologkonference. (1) Luk. 10, 25-37. Luk. 12, 13-21.

Oskar Skarsaune.

1986

Teologkonference. (2) Luk. 16, 1-13. Luk. 16, 19-31.

Oskar Skarsaune.

1997

Opdragelses- og undervisningsaspektet i Bibelen.

Nj�l Skrunes.

1997

Det centrale indhold i undervisningen. Kundskab og erfaring. Forholdet mellem undervisning og forkyndelse.

Nj�l Skrunes.

1997

Opl�ring i hjem og menighed. Hvordan hj�lpe b�rn og unge til at bevare kristen identitet?

Nj�l Skrunes.

1978

Prolegomena til gammeltestamentlige tekster - Teologiens genstand og metode.

J�rgen Skydstofte

1979

opg�r med religionshistorien og religionsfenomenologien.

J�rgen Skydstofte

1979

Matt. 21,1-9.

J�rgen Skydstofte

1981

Kristendommen - et almindeligt religionshistorisk f�nomen?

J�rgen Skydstofte

1982

Konfirmandundervisning.

J�rgen Skydstofte

1982

Hvorfor bibeltroskab?

J�rgen Skydstofte

1983

Hovedproblemer i religionspsykologien med inddragelse af Erikson: Barnet og samfundet.

J�rgen Skydstofte

1986

Luk. 2,36-40.

J�rgen Skydstofte

1992

Det stak dem i hjertet ( Ap.G. 2,37) - om pr�dikens d�rskab.

J�rgen Skydstofte

2000

Et levende h�b.

J�rgen Skydstofte

2004

Taler Gud dansk? (1) J�der for gr�ker og nordmand for danskere. Forkyndelse, kommunikation, sprog - udfordringer & muligheder. Det uforanderlige & det kulturelt betingede.

Ivar Smedsr�d

2004

Taler Gud dansk? (2) Ogs� igennem missionsforeningerne. "En l�gmand taler ud"

Jens. C. Smith

1978

2. Tim. 3,16 i skriftsynsproblematikken.l

Einar Solli

1978

Simul justus et peccator - tanken i Rom. 7.

Einar Solli

1979

Hovedlinjer i nyere norsk kirkesynsdebat. (1)

Einar Solli

1979

Hovedlinjer i nyere norsk kirkesynsdebat. (2) (ca. 10 min.)

Einar Solli

1979

sandhed, enhed og kirkeligt f�llesskab i en l�repluralistisk folkekirke.

Einar Solli

1979

Sl. 139,1-18.

Einar Solli

1990

Mission among refugees and immigrants. The relationship between Christianity and Islam.

Patrick Sookhdeo.

1978

Hath God Said.

R.C. Sproul.

1987

Evangelical Theology Today.

Jim Stamoolis.

1987

Eastern Orthodox Mission-theology Today.

Jim Stamoolis.

1977

Udvikling eller skabelse. (1)

Odd S�b�

1977

Udvikling eller skabelse. (2)

Odd S�b�

1978

Forsoningen som teologisk problem.

Rune S�derlund.

1978

Kvindelige pr�ster i historisk belysning. (1)

Rune S�derlund.

1978

Kvindelige pr�ster i historisk belysning. (2)

Rune S�derlund.

1978

Loci metode og motivforskning (1)

Rune S�derlund.

1978

Loci metode og motivforskning. (2)

Rune S�derlund.

1978

Retf�rdigg�relse ved tro i �ldre luthersk teologi. (1)

Rune S�derlund.

1978

Retf�rdigg�relse ved tro i �ldre luthersk teologi. (2)

Rune S�derlund.

1978

L�ren om den universelle retf�rdigg�relse i dogmehistorisk belysning. (1)

Rune S�derlund.

1978

L�ren om den universelle retf�rdigg�relse i dogmehistorisk belysning. (2)

Rune S�derlund.

1978

Den naturlige lov. (1).

Rune S�derlund.

1978

Den naturlige lov. (2).

Rune S�derlund.

1979

Lovens tredie brug. (1) Begreberne: krop, sj�l, k�d og �nd i NT og �ldre luthersk teologi.

Rune S�derlund.

1979

Lovens tredie brug. (2) Begreberne: krop, sj�l, k�d og �nd i NT og �ldre luthersk teologi.

Rune S�derlund.

1978

Gennemgang af P.E.Persson. : "Att tolka Gud i dag." (1)

Rune S�derlund.

1978

Gennemgang af P.E.Persson. : "Att tolka Gud i dag." (2)

Rune S�derlund.

1978

D�den, tiden og evigheden. - Forsyn og Guds almagt. (1)

Rune S�derlund.

1978

D�den, tiden og evigheden. - Forsyn og Guds almagt. (2)

Rune S�derlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (1)

Rune S�derlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (2)

Rune S�derlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (3)

Rune S�derlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (4)

Rune S�derlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (5)

Rune S�derlund.

1978

Ortodoksi, pietisme og herrnhutisme. (6)

Rune S�derlund.

1978

N�den, pr�destinationen og den frie vilje. (1)

Rune S�derlund.

1978

N�den, pr�destinationen og den frie vilje. (2)

Rune S�derlund.

1978

N�den, pr�destinationen og den frie vilje. (3)

Rune S�derlund.

1978

N�den, pr�destinationen og den frie vilje. (4)

Rune S�derlund.

1978

N�den, pr�destinationen og den frie vilje. (5)

Rune S�derlund.

1978

N�den, pr�destinationen og den frie vilje. (6)

Rune S�derlund.

1979

Forskellige nadveropfattelser og dermed sammenh�ngende kristologiske sp�rgsm�l. (1)

Rune S�derlund.

1979

Forskellige nadveropfattelser og dermed sammenh�ngende kristologiske sp�rgsm�l. (2)

Rune S�derlund.

1979

Forskellige nadveropfattelser og dermed sammenh�ngende kristologiske sp�rgsm�l. (3)

Rune S�derlund.

1979

Forskellige nadveropfattelser og dermed sammenh�ngende kristologiske sp�rgsm�l. (4)

Rune S�derlund.

1979

Gennemgang af Tom G.A.Hardts afhandling: Veneerabilis et adorabilis eucharistia, Upsala 1971. (1)

Rune S�derlund.

1979

Gennemgang af Tom G.A.Hardts afhandling: Veneerabilis et adorabilis eucharistia, Upsala 1971. (2)

Rune S�derlund.

1979

Gennemgang af Tom G.A.Hardts afhandling: Veneerabilis et adorabilis eucharistia, Upsala 1971. (3)

Rune S�derlund.

1979

Gennemgang af Tom G.A.Hardts afhandling: Veneerabilis et adorabilis eucharistia, Upsala 1971. (4)

Rune S�derlund.

1979

Synet p� nadveren i nutidig dogmatik og eksegese i sammenligning med den lutherske nadverl�re. (1)

Rune S�derlund.

1979

Synet p� nadveren i nutidig dogmatik og eksegese i sammenligning med den lutherske nadverl�re. (2)

Rune S�derlund.

1979

Synet p� nadveren i nutidig dogmatik og eksegese i sammenligning med den lutherske nadverl�re. (3)

Rune S�derlund.

1979

Synet p� nadveren i nutidig dogmatik og eksegese i sammenligning med den lutherske nadverl�re. (4)

Rune S�derlund.

1979

Tolkning af Joh. 6.

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (1) Bekendelsesskrifternes tilblivelseshistorie og kirkeretslige stilling. (1)

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (2) Bekendelsesskrifternes tilblivelses historie og kirkeretslige stilling. (2)

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (2) Treenighedsl�re og kristologi. (1)

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (3) Treenighedsl�re og kristologi. (2)

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (4) Treenighedsl�re og kristologi. (3)

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (5) Treenighedsl�re og kristologi. (4) Arvesynden, Retf�rdigg�relsesl�ren (1)

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (6) Retf�rdigg�relsesl�ren. (2)

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (7) Retf�rdigg�relsesl�ren. (3) Lov og evangelium (1)

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (8) Lov og evangelium. (2). Synet p� kirken og kirkens embede (1)

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (9) Synet p� kirken og kirkens embede. (2). L�ren om helgerne (1)

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (10) L�ren om helgerne. (2) D�ben og nadver. Bod og skriftem�l (1)

Rune S�derlund.

1980

Udvalgte dogmatiske emner fra de lutherske bekendelsesskrifters teologi. (11) Bod og skriftem�l. (2) Fri vilje og predestination. L�ren om eskatologiske sp�rgsm�l.

Rune S�derlund.

1981

Principper for lignelsestolkningen. (1) Den utro godsforvalter.

Rune S�derlund.

1981

Principper for lignelsestolkningen. (2) Huset p� klippen og p� sand.

Rune S�derlund.

1981

Principper for lignelsestolkningen. (3) Kohelets livsfilosofi. (Pr�dikeren) (1)

Rune S�derlund.

1981

Koheleths livsfilosofi. (Pr�dikeren)(2)
Eskalogien (1) Døden efter sit væsen

Rune S�derlund.

1981

Eskatologien. (2) Menneskets tilstand mellem d�d og opstandelse.

Rune S�derlund.

1981

Eskatologien. (3) D�ds beredelse. Jesu genkomst og de dødes opstandelse (1).

Rune S�derlund.

1981

Eskatologien. (4) Jesu genkomst og de d�des opstandelse. (2)

Rune S�derlund.

1981

Eskatologien. (5) De d�des opstandelse. Dommen og verdens domme (1)

Rune S�derlund.

1981

Eskatologien. (6) Verdens dommen. (2) Evigheden. Lovopfattelse i Gt og NT (1)

Rune S�derlund.

1981

Lovopfattelse i GT og NT. (2)

Rune S�derlund.

1981

Lovopfattelse i GT og NT. (3)

Rune S�derlund.

1983

Paulus� omvendelse og vor.

Rune S�derlund.

1983

Frigjort fra loven - lovl�shed?

Rune S�derlund.

1983

�ndens fattigdom - n�dens rigdom.

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (1)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (2)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (3)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (4)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (5)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (6)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (7)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (8)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (9)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (10)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (11)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (12)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (13)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (14)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (15)

Rune S�derlund.

1985

Religi�se s�tningers verification og Sproglige karaktaristika.

Rune S�derlund.

1985

Sl. 42 & 43

Rune S�derlund.

1985

Sl. 46.

Rune S�derlund.

1985

Kritisk granskning af latin-amerikansk befrielsesteologi. (1)

Rune S�derlund.

1985

Kritisk granskning af latin-amerikansk befrielsesteologi. (2)

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (16)

Rune S�derlund.

1984

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (17)

Rune S�derlund.

1984

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (18)

Rune S�derlund.

1984

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (19)

Rune S�derlund.

1984

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (20)

Rune S�derlund.

1984

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (21)

Rune S�derlund.

1984

Gennemgang af B. H�gglund: Teologiens historia. (22)

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A1

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A2

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A3

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A4

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A5

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A6

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A7

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A8

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A9

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A10

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A11

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A12

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A13

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A14

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A15

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A16

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A17

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A18

Rune S�derlund.

1987

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A19

Rune S�derlund.

1983

Gennemgang af B. H�gglund : Teologiens historie. A20

Rune S�derlund.

1986

Karl Barth. en inf�ring. (1)

Rune S�derlund.

1986

Karl Barth. en inf�ring. (2)

Rune S�derlund.

1986

Karl Barth. en inf�ring. (3)

Rune S�derlund.

1986

Karl Barth. en inf�ring. (4)

Rune S�derlund.

1986

Rudolf Bultmann, en inf�ring.

Rune S�derlund.

1986

Teologkonference. (4) Teologiens m�de med sekulariseringen. (1)

Rune S�derlund.

1986

Teologkonference. (5) Teologiens m�de med sekulariseringen. (2)

Rune S�derlund.

1990

H�jsangen i nytestamentlig belysning. (1)

Rune S�derlund.

1990

H�jsangen i nytestamentlig belysning. (2)

Rune S�derlund.

1990

H�jsangen i nytestamentlig belysning. (3)

Rune S�derlund.

1994

Integreret kommunikation i kirke og mission. (1)

Viggo S�gaard.

1994

Integreret kommunikation i kirke og mission. (2)

Viggo S�gaard.

1987

G� derfor ud . . . Til nutidens mennesker.

Niels S�rensen.

 

 

« forrige  |   top  |   næste »
Page
Menu
News

Powered by NOREA Danmark | CMS system CMSimple | Login