K

  

År

DBI

K

1995

Old Testament Theology. (1) The Centre of Old Testament Teology: The promise-Plan of God.

Walter C. Kaiser.

1995

Old Testament Theology. (2) The Prolegomena and Preparation for the Promise-Plan of God: Genesis 1-50

Walter C. Kaiser.

1995

Old Testament Theology. (3) The People and the Program of the Promise-Plan of God: Exodus-Deut.

Walter C. Kaiser.

1995

Old Testament Theology. (4) The Rule and Reign of Messiah in the Promise-Plan of God: 2. Samuel 7.

Walter C. Kaiser.

1995

Old Testament Theology. (5) The Prophetic En largement of the Plkkjkromise-Plan of God.

Walter C. Kaiser.

1995

Biblical Hermeneutics. (1) The Modern Search for Meaning.

Walter C. Kaiser.

1995

Biblical Hermeneutics. (2) The Case for Authorial Intentionality.

Walter C. Kaiser.

1995

Biblical Hermeneutics. (3) The Interpretation of Narative Texts in the Bible.

Walter C. Kaiser.

1995

Biblical Hermeneutics. (4) The Interpretation of Prophetic Texts in the Bible.

Walter C. Kaiser.

1995

Biblical Hermeneutics. (5) The Application of Biblical Texts to the Contemporary Situation.

Walter C. Kaiser.

1983

Se, din konge kommer til dig!

Finn Kappelgaard.

1994

Barmhjertighed i tjenesten. 2. Kor. 4, 1-6.

Egon Kattner.

1994

Lidelsen i tjenesten. 2. Kor. 4, 7-12

Egon Kattner.

1994

Håbet i tjenesten. 2. Kor. 4, 13-16.

Egon Kattner.

1994

Tornen i tjenesten. 2. Kor. 12, 7-10.

Egon Kattner.

1982

Jesu selvforståelse. (messiashemmeligheden)

Torben Kjær

1983

Den historiske Jesus og menighedens Kristus-forståelse.

Torben Kjær

1985

Tolkning af lignelser.

Torben Kjær

1985

Synspunkter på bjergprædikenen. Om lovens gyldighed og lovens grænse.

Torben Kjær

1986

Guds hellighed. 1.Johs.1,5-10.

Torben Kjær

1986

Budene. 1.Johs.2-3-8.

Torben Kjær

1986

Født af Gud. 1.Johs.3,4-10.

Torben Kjær

1986

Kærligheden fra Gud. 1.Johs.4,7-10.

Torben Kjær

1986

Kærligheden uden frygt. 1.Johs.4,14-18.

Torben Kjær

1986

Sammenligning mellem evangelierne.

Torben Kjær

1987

Jesus Guds spejl.

Torben Kjær

1990

Ægteskab - skilsmisse - gengifte - (1) Hvad siger Guds ord ?

Torben Kjær

2003

Jesu stilling til Moseloven.

Torben Kjær

1984

Israels udvælgelse, frafald og genantagelse i lyset af Romerne kap. 11.

Kai Kjær-Hansen

1986

Teologkonference. (7) Når troen anfægtes.

T. Kobberud.

1997

Forsoningen i vor forkyndelse for børn.

Jens B. Kofoed.

-

Temadag om gudsbegrebet: Mennesket som afhængig af Gud - eller Gud....

Jens B. Kofoed.

1999

At være kirke i dag. (1-1)

Tore Kopperud.

1999

At være kirke i dag. (1-2)

Tore Kopperud.

1999

At være præst i dag. (1-1)

Tore Kopperud.

1999

At være præst i dag. (1-2)

Tore Kopperud.

1999

Filemonbrevet som præstespejl.

Tore Kopperud.

1986

Det jordiske og det himmelske. Hebr. 8,1-5.

Jens Krejberg.

1986

Guds søn. Hebr. 1,1-4

Jens Krejberg.

1986

Inkarnations kristologien. Hebr.2,17a.

Jens Krejberg.

1986

Jesu menneskelighed. Hebr. 5,7.

Jens Krejberg.

1986

Ypperstepræsten på Melkizedeks vis. Hebr.7

Jens Krejberg.

1986

Forsoningen. (jesu ypperstepræstelige gerning.) Hebr.9,11-28.

Jens Krejberg.

1986

Jesus som vor frelses banebryder. Hebr. 2,10.

Jens Krejberg.

1986

Mellemmanden for en ny pagt. Hebr. 8,6 & 9,15-22.

Jens Krejberg.

1986

De troendes almindelige præstedømme. Hebr. 10,22 & 13,15

Jens Krejberg.

1986

Sabatshvilen for Guds folk. Hebr.4,9.

Jens Krejberg.

1980

Jesu undergerninger - et udtryk for datidens religiøse overtro blot?

Peder Høy Kristensen

1980

Jesu opstandelse - legemlig eller åndelig?

Peder Høy Kristensen

1989

Præsten som ægteskabsrådgiver og familieterapeut (1) Portræt af den trængte familie. Familierådgivning i sjælesorgen. Præstens familiepædagogiske ansvar.

Leif Kristiansen.

1989

Præsten som ægteskabsrådgiver og familieterapeut (2) Portræt af den trængte familie. Familierådgivning i sjælesorgen. Præstens familiepædagogiske ansvar.

Leif Kristiansen.

1989

Præsten som ægteskabsrådgiver og familieterapeut (3) Portræt af den trængte familie. Familierådgivning i sjælesorgen. Præstens familiepædagogiske ansvar.

Leif Kristiansen.

1974

Kristus i Salmernes bog ifølge NT. Exegetisk gennemgang af Sl. 1.

Tryggve Kronholm.

1974

Eksegetisk gennemgang af Sl.8

Tryggve Kronholm.

1974

Eksegetisk gennemgang af Sl. 24.

Tryggve Kronholm.

1974

Eksegetisk gennemgang af Sl. 34.

Tryggve Kronholm.

1974

Eksegetisk gennemgang af Sl. 145.

Tryggve Kronholm.

1974

Huset på klippen og huset på sand. Matt. 7, 24-27.

Tryggve Kronholm.

1974

Sæden der vokser af sig selv. Mark. 4,26-29.

Tryggve Kronholm.

1974

Den barmhjertige sameritaner. Luk.10,30-37.

Tryggve Kronholm.

1974

Jeg er vejen. Johs. 14,5.

Tryggve Kronholm.

1974

Jeg er sandheden. Johs.14,5.

Tryggve Kronholm.

1974

Jeg er livet. Johs.14,5

Tryggve Kronholm.

1975

Kolossenserbrevet. 1. 1

Tryggve Kronholm.

1975

Kolossenserbrevet. 1. 2

Tryggve Kronholm.

1975

Kolossenserbrevet. 2-4. 3

Tryggve Kronholm.

1975

Kolossenserbrevet. 2-4. 4

Tryggve Kronholm.

1975

Esajas 52,13-53,12. 1

Tryggve Kronholm.

1975

Esajas 52,13-53,12. 2

Tryggve Kronholm.

1979

En sproglig-eksegetisk gennemgang af udvalgte salmer. (1) - Indledning til salmerne

Tryggve Kronholm.

1979

En sproglig-eksegetisk gennemgang af udvalgte salmer. (2) - Salme 2

Tryggve Kronholm.

1979

En sproglig-eksegetisk gennemgang af udvalgte salmer. (3) - Salme 8 & Salme 24 (1)

Tryggve Kronholm.

1979

En sproglig-eksegetisk gennemgang af udvalgte salmer. (4) - Salme 24 (2) & Salme 29

Tryggve Kronholm.

1979

En sproglig-eksegetisk gennemgang af udvalgte salmer. (5) - Salme 51

Tryggve Kronholm.

1979

En sproglig-eksegetisk gennemgang af udvalgte salmer. (6) - Salme72

Tryggve Kronholm.

1979

En sproglig-eksegetisk gennemgang af udvalgte salmer. (7) - Salme 110 & Salme 118 (1)

Tryggve Kronholm.

1979

En sproglig-eksegetisk gennemgang af udvalgte salmer. (8) - Salme 118 (2)

Tryggve Kronholm.

1979

Indledningen. Es. 7, 1-8.

Tryggve Kronholm.

1979

Indledningen. Es. 7, 9-17.

Tryggve Kronholm.

1980

Eksegetisk gennemgang af Amos tekster. (1). Indledning + Amos. 1,1-2.

Tryggve Kronholm.

1980

Eksegetisk gennemgang af Amos tekster. (2). Amos. 3, 1-8 & 5, 1-6.

Tryggve Kronholm.

1980

Eksegetisk gennemgang af Amos tekster. (3). Amos. 5, 7-17.

Tryggve Kronholm.

1980

Eksegetisk gennemgang af Amos tekster. (4). Amos. 5, 7-27.

Tryggve Kronholm.

1980

Eksegetisk gennemgang af Amos tekster. (5). Amos. 5, 18-27 & 7, 1-7..

Tryggve Kronholm.

1980

Eksegetisk gennemgang af Amos tekster. (6). Amos. 7, 1-17.

Tryggve Kronholm.

1980

Eksegetisk gennemgang af Amos tekster. (7). Amos. 7, 10-17 & 9,1.

Tryggve Kronholm.

1980

Eksegetisk gennemgang af Amos tekster. (8). Amos. 9, 1-6.

Tryggve Kronholm.

1980

Eksegetisk gennemgang af Amos tekster. (10). Amos. 9, 7-15.

Tryggve Kronholm.

1980

Eksegetisk gennemgang af Amos tekster. (10). Amos. 9, 7-15. Sprog semantik

Tryggve Kronholm.

1981

Bibelen vidner om mig. Johs. 5,39.

Tryggve Kronholm.

1981

Prædikerens virkelighedsforståelse. (budskabet i Prædikerens bog.)

Tryggve Kronholm.

1981

Din er jeg, frels mig. Sl. 119,94

Tryggve Kronholm.

1981

Eksegetisk gennemgang af Gen. 1,1-15. (1)

Tryggve Kronholm.

1981

Eksegetisk gennemgang af Gen. 1,14-2,4a. (2)

Tryggve Kronholm.

1981

Eksegetisk gennemgang af Gen. 2,4-17. (3)

Tryggve Kronholm.

1981

Eksegetisk gennemgang af Gen. 2,18-3,10. (4)

Tryggve Kronholm.

1981

Eksegetisk gennemgang af Gen. 3,1-17. (5)

Tryggve Kronholm.

1981

Eksegetisk gennemgang af Gen. 3,14-19. (6)

Tryggve Kronholm.

1981

Eksegetisk gennemgang af Gen. 3,19-24. (7)

Tryggve Kronholm.

1975

Die Pentateuchkritik 1

Samuel Külling.

1975

Die Pentateuchkritik. 2

Samuel Külling.

1975

Die Pentateuchkritik. 3

Samuel Külling.

1975

Die Penteteuchkritik. 4

Samuel Külling.

1975

Die Penteteuchkritik. 5

Samuel Külling.

1975

Genesis 1-2. 1

Samuel Külling.

1975

Genesis 1-2. 2

Samuel Külling.

1976

Genesis 1. (1)

Samuel Külling.

1976

Genesis 1. (2)

Samuel Külling.

1976

Genesis 1. (3)

Samuel Külling.

1976

Genesis 1. (4)

Samuel Külling.

1976

Genesis 1. (5)

Samuel Külling.

1976

Genesis 1. (6)

Samuel Külling.

1976

Genesis 1. (7)

Samuel Külling.

1976

Genesis 1. (8)

Samuel Külling.

1976

Genesis 1. (9)

Samuel Külling.

1976

Genesis 1. (10)

Samuel Külling.

1976

Genesis 1. (11)

Samuel Külling.