1999 - 2000

 

2201

1: Fra trældom til frihed. Matt 18,1-5

1999

2202

2: De første skal blive de sidste og de sidste skal blive de første. Matt 20,1-16

1999

2203

3: Brylluppet i Kana. Joh 2,1-11

1999

2204

4: Den gode Hyrde. Joh 10,1-16

1999

2205

5: Salige er de som ikke ser og dog tror. Joh 20,25-29

1999

2206

6: Jesus er faret til Himmels (trosbekendelsen) Apg1,8-11

1999

2207

7: Jesu bortgang og gensynet med ham. Joh 16,16-24

1999

2208

8: Den rige mand og Lazarus. Luk 16,19-31

1999

2209

9: Helbredelse fra synd. Esaj 57,18

1999

2210

10: Tilgivelse og synd. Luk 6,36-42

1999

2211

11: Om at holde loven. Matt 5,21-23

1999

2212

12: Peters fiskefangst. Luk 5,1-11

1999

2213

13: Jesus græder over byen. Luk 19,41-47

1999

2214

14: Om farisæeren og tolderen. Luk 18,9-14

1999

2215

15: Om spedalskheden.

1999

2216

16: En døvstum helbredes. Mark 7,31-37

1999

2217

17: Hvordan oplever man Gud.

1999

2218

18: Enken fra Nain. Luk 7,10-17

1999

2219

19: Det største bud i loven. Matt 22,34-46

1999

2220

20: Helbredelse af syge på en sabbat. Luk 14,1-12

1999

2221

21: Kærlighedsbudet "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte". Luk 10,27-37

1999

2222

22: Kongesønnens bryllup. Matt 22,1-14

1999

2223

23: Helbredelse af den lamme i Kapernaum. Luk 5,17-26

1999

2224

24: Tilgivelse "Hvor mange gange skal jeg tilgive min broder" Matt 18,21-22

1999

2225

25: At tro uden at se "Den kongelige embedsmand i Kapernaum". Joh 4,46-54

1999

2226

26: Om at være salige "Saligprisningerne fra bjergprædikenen". Matt 5,1-12

1999

2227

27: Forbilleder på at søge Gud.

1999

2228

28: Om det at tro.

1999

2229

29: Jesus prædiker i synagogen. Luk 4,16-22

1999

2230

30: Om præsten Zakarias.

1999

2231

31: Jesus ved Sikars brønd. Joh 4

1999

2232

32: Om begrebet troen.

1999

2233

33: Vandringen på søen.

2000

2234

34: Himmeriget lignes ved en kostbar skat. Matt 13,44

2000

2235

35: Gaver som Jesus har efterladt os.

2000

2236

36: Kornet må dø for at bære frugt.

2000

2237

37: Den blinde bliver seende. Luk 18,35

2000

2238

38: Hvem er størst? Luk 22,26

2000

2239

39: Jesus uddriver den onde ånd. Mark 9,14-30

2000

2240

40: Jeg er den første og den sidste. Joh åb 1,17-18

2000

2241

41:Marias lovsang. Luk 1,46-55

2000

2242

42: Jeg er livets brød. Joh 6,35

2000

2243

43: Den gode hyrde. Joh 10,1-16

2000

2244

44: Sandhed og frihed. Joh 8,30-34

2000

2245

45: Jesus som forbeder. Joh 17

2000

2246

46: Hvordan kan du vide, at Jesus er Guds søn? Joh 17,3

2000

2247

47: Missionsbefalingen, jeg er med jer alle dage. Matt 28,16-20

2000

2248

48: Troens gåde.

2000

2249

49: Frygt ikke. Matt 10,24-31

2000

2250

50: Vores eget jeg.

2000

2251

51: Tungens synder. Jak 3,2-8

2000

2252

52: Frygt ikke, du lille hjord. Luk 12,32-39

2000

2253

53: Zebedæussønnernes bøn om hæderspladsen i Kristi rige. Matt 20,20-28

2000

2254

54: Hvad er vigtigst, at jeg gør noget for Kristus, eller at han gør noget for mig?

2000

2255

55: Larazarus opvækkes fra de døde. Joh 11,1-45

2000

2256

56: I er jordens salt, i er jordens lys. Matt 5,13-14

2000

2257

57: Gud vil møde dig, der hvor du er. Joh 1,19-51

2000

2258

58: Hvorfor mig? Luk 13,1-6

2000

2259

59: Du skal blive som barn, ellers kommer du slet ikke... Matt 18,1-6

 

2260

60: Om at blive forløst. Luk 21,25-33

2000

2261

61: Se her er Guds lam som bærer

2000

2262

62: Brylluppet i Kana. Johs 2,1-12

2000

2263

63: Jesus bliver borte. Luk 2,41-52

2000

2264

64: Den gode arbejdsgiver vingårdsmanden.

2000

2265

65: Diciplene på bjerget. Matt 17

2000

2266

66: Jesus stiller stormen.

2000

2267

67: Ordet alene.

2000

2268

68: Om dåben.

2000

2269

69: Jesus fristes i ørkenen.

2000

2270

70: Jesus helbreder en spedalsk.

2000

2271

71: Den kananæiske kvinde og hendes demonbesatte datter.

2000

2372

72: Jesu fødsel forudsiges af engelen Gabriel.

2000

2273

73: Jesus og diciplenes sidste påskemåltid.

2000

2274

74: Isak skal ofres.

2000

2275

75: Vandringen til Emmaus.

2000

2276

76: Engelen forkynder Jesu opstandelse for kvinderne. Mark 16,1-9

2000

2277

77: Hvorfor opfor Jesus til Himmels?

2000

2278

78: Jesus vil sende talsmanden.

2000

2279

79: Diciplenes sorg over at Jesus er blevet taget fra dem.

2000

2280

80: Den lille Bibel. Joh 3,16

2000

2281

81: Det store gæstemåltid. Luk 14,15-25

2000

2282

82: Den rige mand og Lazarus. Luk 16,19-31

2000

2283

83: Den uærlige godsforvalter. Luk 16,1-10

2000

2284

84: Tag jer i agt mod falske profeter. Matt 7,15-21

2000

2285

85: Farisæeren og tolderen. Luk 18,9-14

2000

2286

86: Helbredelsen af den døvstumme. Mark 7,31-35

2000

2287

87: Farisæeren og tolderen Luk 18, 9-14

2000

2288

88: Helbredelsen af den døvstumme Mark 7, 31-35

2000

2289

89:Jesus må dø for at give liv

2000

2290

90: Om den sande frihed. Joh 8,44

2000

2291

91: Maria salver Jesu fødder.

2000

2292

92: Jesus siger tre gange til Peter: Elsker du mig?

2000

2293

93: Jesus siger tre gange til Peter: Elsker du mig?

2000

2294

94: Ingen kommer til Faderen uden ved Sønnen.

2000

2295

95: Bed så skal der gives jer. Matt 7,7-8

2000

2296

96: Om slaveri

2000

2297

97: Du skal leve af tro og ikke af gerninger.

2000

2298

98: Om bøn og bibellæsning.

2000

2299

99: Dette er det evige liv, at de kender dig.

2000

2300

100: Kun Gud kan blæse liv.

2000